Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

SCHOON EN DROOG TOT

SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL : CATEGORIE 1 Foto 8. Reden: - de bevuiling situeert zich volledig onder de groene lijn - droge vacht - geringe, plaatselijke bevuiling

CATEGORIE 1: SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL Foto 9. Reden: - de bevuiling situeert zich quasi volledig binnen de groene lijnen - droge vacht - geringe bevuiling 0

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Knolcyperus - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv