Views
5 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

SCHOON EN DROOG TOT

SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL : CATEGORIE 1 Foto 10. Reden: - de bevuiling situeert volledig onder de rode lijn, maar boven de groene lijn u categorie 2 Het dier wordt echter ondergebracht in categorie 1 omwille van de droge vacht en de globale zeer geringe bevuiling. 1

CATEGORIE 1: SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL Foto 11. Reden: - de bevuiling situeert zich quasi volledig onder de groene lijn - droge vacht Merk op: gelet op de verspreiding en de dikte van de laag vuil is dit toch wel het maximum van wat in categorie 1 getolereerd kan worden.

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Knolcyperus - Favv
Instructie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv