Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Foto 4. VUIL : CATEGORIE

Foto 4. VUIL : CATEGORIE 2 Reden: - de bevuiling situeert zich tussen de groene en de rode lijn - natte achterhand

CATEGORIE 2 : VUIL Foto 5. Reden: - de bevuiling situeert zich tot boven de rode lijn ucategorie 3 Het dier wordt echter ondergebracht in categorie 2 omwille van de de globale beperkte bevuiling - vochtige vacht 0

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Knolcyperus - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Bijlage 2 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv