Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Foto 6. 1 VUIL :

Foto 6. 1 VUIL : CATEGORIE 2 Reden: de bevuiling situeert zich tot boven de rode lijn u categorie 3 Het dier wordt echter ondergebracht in categorie 2 omwille van de droge vacht en het feit dat de bevuiling geen dikke laag vormt.

CATEGORIE 3

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
16.03.1984 - Favv
03.05.1999 - Favv
Knolcyperus - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
10/02/1967 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv