Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Foto 8. Reden: de

Foto 8. Reden: de bevuiling bevindt zich weliswaar op de grens van de rode lijn, maar het betreft uitgebreide bevuiling in dikke laag ZEER VUIL : CATEGORIE 3

ZEER VUIL : CATEGORIE 3 Foto 9. Reden: De bevuiling bevindt zich quasi volledig onder de rode lijn u categorie 2 Het dier wordt evenwel ondergebracht in categorie 3 omwille van de zware belading met vuil en de natte vacht (merk op: ook de kop is bevuild).

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Knolcyperus - Favv
03.05.1999 - Favv
16.03.1984 - Favv
13.04.1972 - Favv
09.12.1992 - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
10/02/1967 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv