Views
5 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Meer

Meer info? FAVV — Centrale diensten WTC 3, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel T 02/208 34 11 – F 02/208 33 37 – www.favv.be Provinciale controle-eenheden PCE Brussel WTC 3 – 2e verdieping, Simon Bolivarlaan 30 bus 3,1000 Brussel T 02/208 34 61 – F 02/208 33 89 Opgelet! Het hoofdbestuur van het FAVV en de PCE Brussel nemen in de loop van de maand juni 2008 hun intrek in nieuwe kantoren in het Administratief Centrum Kruidtuin op volgend adres: Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel De exacte cooödinaten en het telefoon- en faxnummer zullen van zodra bekend meegedeeld worden op onze website www.favv.be. PCE Waals-Brabant Espace Coeur de Ville 1, 2e verdieping, 1340 Ottignies T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80 PCE Henegouwen Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons T 065/40 62 11 – F 065/40 62 10

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Knolcyperus - Favv
Instructie - Favv
03.05.1999 - Favv
16.03.1984 - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
10/02/1967 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv