Views
5 years ago

Wildhygiëneregels in de Benelux - Favv

Wildhygiëneregels in de Benelux - Favv

2 Index

2 Index Voorwoord ............................................................................................................................................................. 3 Missie van het Secretariaat-generaal van de Benelux ......................................................... 4 De wederzijdse erkenning van de gekwalifi ceerde persoon .......................................... 5 Verklaring gekwalifi ceerd persoon (GP) .............................................................................. 5 Opleiding niet geharmoniseerd op Europees niveau ................................................ 5 Afstemming binnen Benelux ....................................................................................................... 5 Afzetmogelijkheden wild door jager ................................................................................................. 7 België .......................................................................................................................................................................... 9 Verklaring eerste onderzoek ........................................................................................................ 9 Trichinenonderzoek bij wilde varkens verplicht ............................................................ 9 Levering van vrij wild door de jager aan de detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert ............................................................... 9 Nederland ............................................................................................................................................................ 12 Verklaring eerste onderzoek ..................................................................................................... 12 Mogelijkheden bij abnormaliteit ........................................................................................... 13 Wilde zwijnen (en overige vatbare soorten) en trichinen .................................. 13 Luxemburg ........................................................................................................................................................... 16 Verklaring eerste onderzoek ..................................................................................................... 16 Trichinenonderzoek verplicht voor alle vatbare soorten .................................... 16 Te vervullen formaliteiten om in een ander Benelux-land als GP op te treden – Bevoegde autoriteiten ........................................................................... 17 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Team Interne Markt en Economische Unie Secretariaat-Generaal van de Benelux Regentschapsstraat 39 1000 Brussel info@benelux.int www.benelux.int Redacti e: Benelux- werkgroep VET-DIV - Erkenning gekwalifi ceerd persoon Foto’s: Sti chti ng Jachtopleidingen Nederland en Dr. Didier Ladry Publicati edatum: december 2011 15292_Jacht_news_NL_v1.indd 2 6/08/12 08:58

Voorwoord In deze brochure wordt het wild vanuit de veiligheid van de voedselketen belicht. De brochure is bestemd voor de jagers en jachtopzieners van de Benelux die het geschoten wild in een Benelux-land waar zij de jacht uitoefenen en dat een ander land is dan het land waar zij als gekwalifi ceerde personen zijn geregistreerd, aan het eerste onderzoek op het gebied van gezondheid en hygiëne zoals voorzien in de verordening (EG) n° 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifi eke hygiënevoorschrift en voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, willen onderwerpen. De Europese regelgeving voor voedselveiligheid (“hygiënepakket”) voorziet in de mogelijkheid dat een jager, die een hygiëneopleiding heeft gevolgd (“gekwalifi ceerd persoon”) een eerste beoordeling van het geschoten wild kan verrichten. Het staat de nati onale autoriteiten echter vrij de rechtstreekse afzet door de jager van het wild of het daarvan afk omsti ge vlees aan de eindverbruiker of de detailhandel te reguleren. De nati onale aanpak heeft tot verschillen tussen de diverse landen geleid. Deze brochure informeert het geïnteresseerde publiek over de bestuursrechtelijke bepalingen die dienen te worden nageleefd door jagers en gekwalifi ceerde personen die in het Benelux-gebied opereren. 15292_Jacht_news_NL_v1.indd 3 6/08/12 08:59 3

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
tes ted - HNNY Benelux
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Isogol® - Kluthe Benelux BV
Bos_programmaoverzicht - Bos Benelux BV
FM GROUP Benelux - Dipinto
Rondea NL - Schulz Benelux
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!
vision - 20:20 Mobile Benelux