Views
5 years ago

Philips HFC 141/171 NL Manual - Fax-Anleitung.de

Philips HFC 141/171 NL Manual - Fax-Anleitung.de

Opbellen 1 4 7 ∗ 2 5 8

Opbellen 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # 5 De telefoon Kies het gewenste nummer. Een verkeerd ingetoetst cijfer kunt u wissen met de PIJL LINKS-toets ( ). Neem vervolgens de hoorn van de haak. De fax is nu aan het kiezen. Tijdens de oproep verschijnt de gespreksduur na ongeveer 10 seconden op het display. Indien u na het kiezen nog steeds een kiestoon hoort in plaats van een beltoon, dan moet u in functie 15 de andere kiesmodus activeren. Nummer herhalen U kunt de 5 laatst gekozen nummers opnieuw kiezen door op de HERKIEZEN toets te drukken. Druk herhaaldelijk op de HERKIEZEN toets tot het gewenste nummer op het display afgebeeld wordt. Neem de hoorn van de haak. Het laatst aangegeven nummer wordt nu automatisch gekozen. Belleridentificatie (alleen in Nederland) Uw faxapparaat beschikt over de mogelijkheid de identiteit (telefoonnummer en/of naam) van de beller aan te geven op het scherm, nog vóór u de hoorn opneemt. Vraag bij uw telefoonmaatschappij na, of uw telefoonafsluiting over deze functie beschikt. Opgepast: de “belleridentificatie” wordt niet door alle telefoonmaatschappijen ondersteund! Indien u naast uw faxapparaat nog een extra telefoontoestel heeft aangesloten dat ook is voorzien van de functie “belleridentificatie”, dan zal het telefoonnummer van de beller niet daar, maar op het scherm van het faxapparaat verschijnen. De lijst van bellers raadplegen Wilt u de lijst van bellers raadplegen, houd dan de knop KIESHERHALING minstens 2 seconden ingedrukt. U hoort dan een bevestigingssignaal. Op het scherm zal óf het aantal ontvangen oproepen verschijnen die niet werden beantwoord, bijv.: óf, indien alle oproepen wel beantwoord werden, een reeds bestaande oproepmelding uit uw lijst van bellers worden weergegeven. Stel dat er bijvoorbeeld twee oproepen niet beantwoord werden: Nieuwe oproepmeldingen worden voorzien van een “*”-teken. Zodra u deze oproepen heeft bekeken, verdwijnt dit teken. Op het scherm kunnen de volgende zaken verschijnen: naam en/of nummer en/of datum en tijd van de ontvangen oproep. – 20 – 2 NW.GESPREKKEN 1: 12345 2 NW.GESPREKKEN *1: 12345

STOP Indien u bij een bepaalde oproep geen belleridentificatie krijgt (bijv. omdat de beller een geheim nummer heeft), verschijnt op het scherm de volgende melding: Met de PIJL LINKS / PIJL RECHTS-knop kunt u de lijst van bellers doornemen. Druk op de STOP-knop om terug te keren naar de wachtstand. Een nummer vormen uit de lijst van bellers – 21 – GEEN NUMMER GEEN NAAM *2: 54321 De telefoonnummers van de laatste 10 ontvangen oproepen worden opgenomen in de lijst van bellers. Houd de knop KIESHERHALING minstens 2 seconden ingedrukt. Vervolgens hoort u een bevestigingssignaal. De laatste oproepmelding wordt weergegeven op het scherm. Druk zo vaak op de PIJL LINKS / PIJL RECHTS-knop tot de gewenste oproepmelding op het scherm verschijnt. Neem de hoorn op. Uw faxtoestel kiest automatisch het telefoonnummer van de getoonde oproepmelding. Een nummer wissen uit de lijst van herkiezen/bellers U kunt een nummer uit de bellerslijst wissen, als dit nummer in het display zichtbaar is. OK FUNCTION Kort kies Houd de knop PIJL LINKS minstens 2 seconden ingedrukt. Met de PIJL LINKS/PIJL RECHTS-toets kunt u het uitkiezen of u één enkel of alle nummers uit deze lijst wilt wissen. 15-MEI-99 12:30 1: 12345 4: 67890 KIEZEN ... Wissen: ja Wissen: nee Druk ter bevestiging op de OK-toets. Op het display verschijnt gedurende 2 seconden: VERWIJDERD Voor nummers die u vaak moet kiezen heeft u op uw fax KORT KIES -toetsen. Een KORT KIES-nummer en naam opslaan 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # 1-9 Druk minstens 2 seconden op de KORT KIES toets tot u een bevestigingstoon hoort. Kies een nummer tussen 0 en 9. kies 0-9 VOER NAAM IN Indien u meer dan 10 oproepen heeft ontvangen, wordt de oudste oproep automatisch gewist. Indien verschillende oproepen van één nummer afkomstig zijn, wordt daarvan enkel de laatste oproep in de lijst opgenomen. Als u een oproep wilt maken en u de hoorn opneemt voor u het gewenste telefoonnummer kiest, kunt u een verkeerde invoer niet verbeteren met de PIJL LINKS toets. TELEFOON

Philips HFC 141/171 NL Manual
PC Owner Manual NL/l.St. - voor de fiets
Fisio625_NL_4311 255 54112.book - Philips
MY 3078 - Download Instructions Manuals
LFF 6020 NL Handleiding - Philips
OFX 180 - Download Instructions Manuals
NEE! - Fax-Anleitung.de
User Manual - Grundig-dect.com
PDX-5100 series manual NL. ver1.qxd - Profoon
Tiptel IP 286 User Manual (NL.) - Voip and Go
PHILIPS CD2701S/22
Manual JVC
2404.1 (gn planet) nl kopie - Philips
GEBRUIKSAANWIJZING VR 969/02 - Philips
NL 07 - Philips
SE14x QSG_NL_01.02.07.indd - Philips
manual PCI-35B NL.QXD - Profoon
Download - Philips
2404.1 (gn planet) nl kopie - Philips
XL-HF401PH Operation-Manual NL - Sharp
MD 42183 manual NL.book
XL-DH320NH/DH350NH Operation-Manual NL - Sharp
MX-2300N/2700N Operation-Manual NL - Sharp
FC-50 manual, NL, ver1.0.indd - Fysic
EL-1611P Operation-Manual NL - Sharp
Manual - Smashinn
Inhoud - Philips
XL-HF300PH(S) Operation-Manual NL - Sharp
XV-Z17000 Operation-Manual NL - Sharp