Views
4 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

Ga zo

Ga zo verder tot uw naam volledig ingevoerd is; controleer daarna of de gegevens correct zijn door ze met de cursor (toetsen ) te overlopen. Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor op het foutieve teken en overschrijft u het met het correcte. Indien u de naam volledig wilt annuleren, drukt u op de toets CLEAR. START ... ... om de naam te bevestigen. Faxnummer instellen... PHONE NUMBER Druk op de TOETS DISPLAY START TYPE YOUR NUMBER _ Voer uw faxnummer (max. 20 tekens) in door alle cijfers van het nummer in te voeren, b.v.: 620103. Om een spatie in te voeren drukt u op de toets >. TYPE YOUR NUMBER 620103 Wanneer u een fout maakt, kunt u die corrigeren zoals bij het instellen van uw naam. Indien u ook de internationale code wilt invoeren i.p.v. een reeks nullen, drukt u op de toets *; op het display verschijnt het symbool +. Dit wordt op elke verzonden pagina voor uw faxnummer afgedrukt. START ... DIAGNOSTICS ... om het nummer te bevestigen. STOP ... ... om het faxtoestel opnieuw in de standbymodus te plaatsen. AUTOMATIC RX 21-05-99 10:32 Plaats van naam en faxnummer ... De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus net onder de bovenrand van de pagina, of binnen de tekstzone en dus iets lager. Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de tekstzone te plaatsen. Plaats wijzigen ... Druk op de TOETS DISPLAY FUNCTIE tot op het display verschijnt: ---> FAX SET-UP START DATE AND TIME FUNCTION VARIOUS SETTINGS START ... ...tot op het display verschijnt: ---> ... ... om de alternatieve parameter te selecteren. START ... ... om de instelling te bevestigen. STOP ... ... om het faxtoestel opnieuw in de standbymodus te plaatsen. -1--1--7.p65 7 16/03/00, 9.33 HEADER INSIDE HEADER OUTSIDE RETRANS. DOC:OFF AUTOMATIC RX 21-05-99 10:40 7

HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN AANSLUITEN OP HET OPENBARE TELEFOONNET ... Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het openbare telefoonnet . Toch moet u even controleren: • of de parameter "PUBLIC LINE" geselecteerd is • of de geselecteerde kiesmodus (puls of toon) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste even aan de telefoonmaatschappij. 8 In sommige landen is de puls-kiesmodus niet beschikbaar. In dat geval zal het faxtoestel de berichten van stap 5 en 6 van onderstaande procedure niet weergeven. Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de FUNCTION-toets tot op het display verschijnt: --->. 3 Druk op de STARTtoets. 4 Druk op de STARTtoets. AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48 INSTALLATION TEL. LINE SET-UP PUBL. LINE (PSTN) Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een "privé-lijn", dient u op de toets > te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren. 5 Druk op de STARTtoets. PSTN DIAL:TONE 6 Druk op de toetsen om de andere kiesmodus te selecteren: "PSTN DIAL:PULSE. PSTN DIAL:PULSE 7 Druk op de STARTtoets om de selectie te bevestigen en daarna op de STOP-toets om naar de oorspronkelijke standby-modus terug te keren. -2--8--9.p65 8 16/03/00, 9.34 AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat Gebruiksaanwijzing
Heidelberg CD51 d. - Blaupunkt
Downloaden (3.15 MB) - Roland
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat ... - Nivona
603.46.410NL Ulysse Connect - Fiat-Service
Installatievoorschriften Renovent Excellent 400 & Renovent ... - Airlife
603.46.920 Fiat Ducato Radio - Fiat-Service
603.46.323NL Punto Radio - Fiat-Service
530.03.681NL Phedra Radio - Fiat-Service
603.46.875NL Panda Radio Fun - Fiat-Service
603.46.386NL Doblo Radio my 06 - Fiat-Service
603.83.508NL Musa MY 08 Connect - Fiat-Service
603.83.051NL Scudo 270 Connect - Fiat-Service
603.46.310NL Stilo Connect - Fiat-Service
603.46.895NL Doblo Radio SB05 - Fiat-Service
603.46.335NL Punto CL Connect - Fiat-Service
603.46.471NL Multipla Connect - Fiat-Service
Radiografische reiswekker - Teknihall.be
ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE - Media Portal - Škoda Auto
INStruCtIe- hANDleIDINg - Utax