Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

WELKEDOCUMENTEN KUNT U

WELKEDOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ... Afmetingen • Breedte min. 148 mm - max. 216 mm • Lengte min. 216 mm - max. 600 mm Dikte Van: 60 - 90 gr/m2 (max. 5 vel) 50 - 140 gr/m2 (1 vel tegelijk) 140 - 160 gr/m2 (bij gebruik van documenten mappen) Voor documenten die van de aangegeven formaten afwijken, een geschikte documentenmap gebruiken. Aanbevelingen Ter voorkoming van schade die het toestel buiten werking zou kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt verzenden of kopiëren vrij zijn van: • nietjes • paperclips • plakband • natte Tipp-Ex of lijm. GEBRUIK NOOIT opgerold papier flinterdun papier gescheurd papier nat of vochtig papier kleine stukjes papier verkreukeld papier carbonpapier In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden, of het in een geschikte transparante map steken. DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN... -3-10-27.p65 11 16/03/00, 9.34 Steek het document met de gegevens naar beneden gericht en zonder druk uit te oefenen in de invoergleuf voor de originelen (ADF), stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE VAN EEN TE VERZENDEN DOCUMENT... Voor het verzenden van een document kunt u enkele afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te optimaliseren. In het bijzonder kunt u het afdrukcontrast regelen met behulp van de toets CONTR. voor het kiezen van lichtere of donkerder tonen en de toets RESOL. voor het regelen van de resolutie van de tekens door instellen van hogere of lagere resolutiewaarden afhankelijk van het type tekst of afbeelding van het document. Om het contrast te selecteren gaat u als volgt te werk: • NORMAL, als het document noch te licht, noch te donker is. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "NORMAL". • LIGHT, als het document bijzonder donker is. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DO- CUMENT READY" en op de onderste "LIGHT". • DARK, als het document bijzonder licht is. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCU- MENT READY" en op de onderste "DARK". Wanneer het faxtoestel de verzending heeft voltooid, wordt steeds opnieuw de standaard contrastwaarde ingesteld: NORMAL. 11

Om de resolutie te selecteren gaat u als volgt te werk: • STD (STANDARD), indien het document gemakkelijk leesbaar is. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste regel een pijl die naar de instelling "STD" op het bedieningspaneel wijst. • FINE, indien het document zeer kleine tekens of tekeningen bevat. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste een pijl die naar de instelling "FINE" op het bedieningspaneel wijst. • HALF TONES, indien het document schaduw bevat. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste een pijl die naar de instelling "HALF TONES" en een pijl die naar de instelling "FINE" op het bedieningspaneel wijst. 12 Indien u geen resolutie instelt, zal het faxtoestel automatisch de vooraf ingestelde waarden gebruiken voor het verzenden (zie “Automatische resolutie instellen”). DOCUMENTEN VERZENDEN ... Indien deze symbolen u niet voldoende zeggen: A B è è è è è kunt u het beste de onderstaande instructies lezen: A Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de oorspronkielijke waarden voor contrast en resolutie: NORMAL en STD (Standard). AUTOMATIC RX 21-05-99 10:50 DOCUMENT READY ê NORMAL Indien het te verzenden document bijzonder licht of bijzonder donker is, of wanneer het zeer kleine tekens of tekeningen bevat, moet u het contrast en de resolutie aanpassen, zoals hierboven beschreven. 3 Vorm het nummer (max. 52 tekens) van de correspondent aanwie u het document wilt sturen via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel. TYPE NUMBER 125 230223 Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de cursor met behulp van de toetsen op het verkeerde nummer en overschrijft u het met het correcte. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets CLEAR. 4 Druk op de STARTtoets. Het faxtoestel begint de verzending. Na de verzending verschijnt het bericht "TX COMPLETED" enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven. -3-10-27.p65 12 16/03/00, 9.34 AUTOMATIC RX 21-05-99 10:51 .

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat ... - Nivona
603.46.410NL Ulysse Connect - Fiat-Service
INStruCtIe- hANDleIDINg - Utax
handleiding instructie- - Utax
603.46.304 Fiat Stilo Radio - Fiat-Service
603.50.932NL Strada Radio - Fiat-Service
603.46.438NL Panda Connect - Fiat-Service
603.46.224NL Punto CL Nav - Fiat-Service
603.46.004NL Multipla Radio - Fiat-Service
DVD7200BT - Rho-Delta Automotive & Consumer Products
S720i™/S710i™ - Support - Polar
HANDLEIDING HANDLEIDING
Nederlandstalige handleiding - Yamaha
WMF combiNationS.indd - Koffie Partners
Gebruiksaanwijzing Espresso-machine - Nivona
User Manual_SRD-16XX, 8XX_DUTCH_Web.indb - Samsung ...
Sonim XP 3300 Force Handleiding
Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness
19DL933G 19DL934G - Toshiba-OM.net