Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

B Procedure DISPLAY 1

B Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de oorspronkelijke waarden voor contrast en resolutie: NORMAL en STD (standard). AUTOMATIC RX 22-05-99 15:10 DOCUMENT READY ê NORMAL 3 Neem de hoorn op. TEL CALL 4 Vorm het nummer (max. 52 tekens) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel. Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het faxapparaat. Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de telefoon opnemen en vraagt u hem of haar op de start-toets van het faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u de faxtoon hoort. 5 Druk op de STARTtoets om de verzending te starten en leg de hoorn op de haak. Na de verzending verschijnt het bericht "TX COMPLETED" en vervolgens de oorspronkelijke standby-modus. AUTOMATIC RX 22-05-99 15:11 Als u na de verzending vergeet de hoorn op de haak te leggen, zal het faxtoestel een geluidssignaal geven om u eraan te herinneren om op te hangen. -3-10-27.p65 13 16/03/00, 9.34 In beide gevallen zal het faxtoestel nadat de verzending is voltooid een verzendingsrapport afdrukken indien deze functie geactiveerd is. Zie voor de interpretatie hiervan onderstaand gedeelte "Rapporten en lijsten afdrukken". U kunt het verzendingsrapport op elk gewenst moment afdrukken, zie onderstaand gedeelte "Rapporten en lijsten afdrukken". Indien er geen verbinding tot stand komt, omdat de lijn gestoord is of omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel het gewenste nummer automatisch tot driemaal herhalen. Wenst u de verzending te onderbreken, dan drukt u op de STOP-toets. Het faxtoestel zal het document uit de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus komen. Indien het te verwijderen document meer dan één pagina telt, moet u voordat u op STOP drukt om de eerste pagina te verwijderen, eerst handmatig alle andere pagina's verwijderen. BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER VORMEN ... In de volgende gevallen verandert de procedure om het nummer te vormen bij stap 3 (procedure A) en bij stap 4 (procedure B). 1. Het faxtoestel is aangesloten op een PBX Neem de buitenlijn door de EXTERNAL-toets in te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display zal een "E" (external) verschijnen. Indien de buitenlijnmodus van uw PBX verschilt van die op uw faxtoestel, dient u deze laatste te programmeren overeenkomstig de gewenste buitenlijnmodus (zie "Aansluiten op een PBX", in het hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn"). 2. De kiesmodus tijdelijk wijzigen Indien het faxtoestel op de pulskiesmodus ingesteld is (zie hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn") en u wilt het op de toonkiesmodus instellen: - kunt u de kiesmodus tijdelijk wijzigen door op de toets te drukken voor of tijdens het kiezen * van het nummer. Na de verzending zal het faxtoestel steeds naar de vooraf ingestelde kiesmodus terugkeren. 13

3. U wilt de correspondent terugbellen zonder zijn/ haar nummer opnieuw te vormen Het faxtoestel slaat het laatst gekozen nummer in het geheugen op zodat u het kunt herhalen door tweemaal op de toets (REDIAL) te drukken. Deze functie is ook van nut wanneer de verzending niet heeft plaatsgevonden ondanks de automatische kiesherhalingen. 4. Het nummer van de correspondent heeft een ander zonenummer Indien het nummer van de correspondent een ander zonenummer heeft, kunt u het beste een pauze inlassen (toets PAUSE) tussen de internationale code, het zonenummer en het abonneenummer van de correspondent wanneer de kiesmodus is ingesteld op puls. Op het display verschijnt een "P" (pauze). 5. Het faxtoestel van de correspondent is aangesloten op een centrale die een tweede toon moet detecteren om de verbinding tot stand te brengen Om het gekozen nummer in staat te stellen een tweede toon te detecteren, drukt u op de toets FUNCTION (F) terwijl u het nummer vormt. Op het display verschijnt dan ":" (deze functie is slechts in bepaalde landen beschikbaar). 6. Indien u de kiestonen wilt horen terwijl u kiest zonder de hoorn op te nemen (handen vrij) Het faxtoestel is zo ingesteld dat u zowel de kiestonen als de verbindingstonen hoort. Is dit toch niet het geval, dan moet u de volgende procedure raadplegen of "Verbindingssignalen weergeven", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik". Indien u deze symbolen niet voldoende zeggen: 14 è è kunt u het beste de onderstaande instructies lezen: Procedure DISPLAY 1 Druk op de toets TYPE NUMBER HOOK om toegang te krijgen tot de buitenlijn. _ 2 Kies het nummer van TYPE NUMBER de correspondent via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel. 230087 7. Indien u snelkiesprocedures wilt gebruiken Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de one-touch-toetsen en snelkiescodes, die echter eerst geprogrammeerd moeten worden, volgens de beschrijving verderop in het gedeelte "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren". Wanneer u ze geprogrammeerd hebt, hoeft u slechts op een enkele toets (one-touch-toets) of een toets gevolgd door een 2-cijferige code (snelkiescode) te drukken om een nummer te vormen (zie verderop "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via snelkiescodes"). DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)... Door middel van deze functie kunt u tijdzoneproblemen vermijden wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt; en bovendien kunt u gebruik maken van voordelige tarieven tijdens bepaalde uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn. -3-10-27.p65 14 16/03/00, 9.34

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat ... - Nivona
603.46.410NL Ulysse Connect - Fiat-Service
INStruCtIe- hANDleIDINg - Utax
handleiding instructie- - Utax
603.46.004NL Multipla Radio - Fiat-Service
603.46.438NL Panda Connect - Fiat-Service
603.50.932NL Strada Radio - Fiat-Service
603.46.304 Fiat Stilo Radio - Fiat-Service
603.46.224NL Punto CL Nav - Fiat-Service
DVD7200BT - Rho-Delta Automotive & Consumer Products
HANDLEIDING HANDLEIDING
S720i™/S710i™ - Support - Polar
WMF combiNationS.indd - Koffie Partners
Nederlandstalige handleiding - Yamaha
Gebruiksaanwijzing Espresso-machine - Nivona
User Manual_SRD-16XX, 8XX_DUTCH_Web.indb - Samsung ...
Sonim XP 3300 Force Handleiding
19DL933G 19DL934G - Toshiba-OM.net
Handleiding Samsung S5230 Star Pink - Belsimpel.nl