Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

Automatische afdruk van

Automatische afdruk van het verzendingsen het foutberichtenrapport activeren/ inactiveren... Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->. 3 Druk op de STARTtoets. 4 Druk op de FUNCTION-toets. 5 Druk op de STARTtoets tot op het display verschijnt: ---> 6 Druk op de toetsen om de twee andere opties weer te geven: "TX REPORT: ALWAYS" en "TX REPORT: OFF" (in het voorbeeld: "TX REPORT: ALWAYS"). AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48 FAX SET-UP DATE AND TIME VARIOUS SETTINGS FAILED TX REPORT TX REPORT: ALWAYS Wanneer u "FAILED TX FREPORT" selecteert, stelt u uw faxtoestel in om ankel na een mislukte verzending automatisch een rapport af te drukken. Wanneer u "TX REPORT: ALWAYS" selecteert, stelt u uw faxtoestel in om na elke verzending automatisch een rapport af te drukken, ongeacht het resultaat. Wanneer u "TX REPORT: OFF"selecteert, stelt u uw faxtoestel in om geen rapporten af te drukken. 7 Druk eerst op de START-toets om uw selectie te bevestigen en daarna op de STOP-toets om uw faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48 Automatische afdruk van het broadcastrapport activeren/inactiveren... Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->. 3 Druk op de STARTtoets tot op het display verschijnt: ---> 4 Druk op de toetsen om de andere beschikbare optie weer te geven: "BROADC. REP.: OFF". 5 Druk op de START toets om uw selecxtie te bevestigen en daarna op de STOP toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke stand-by modus te plaatsen. AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48 FAX SET-UP BROADC. REP.: ON BROADC. REP.: OFF AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48 Automatische afdruk van gegevens betreffende een uitgestelde verzending activeren/ inactiveren ... Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->. 3 Druk op de STARTtoets. 4 Druk op de FUNCTION-toets. -3-10-27.p65 25 16/03/00, 9.35 AUTOMATIC RX 02-09-99 10:48 FAX SET-UP DATE AND TIME VARIOUS SETTINGS + 25

5 Druk op de STARTtoets tot op het display verschijnt: Ñ-> 6 Druk op de toetsen om de andere optie weer te geven : ""DELAY LIST: OFF"" 7 Druk op de STARTtoets om uw selectie te bevestigen en op de STOP-toets om uw faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. 26 DELAY LIST: ON DELAY LIST: OFF AUTOMATIC RX 02-03-99 10:4 Afdruk van het verzendings-, activiteiten- en broadcast-rapport opvragen... Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->. 3 Druk op de STARTtoets. 4 Druk op de toetsen om de andere opties weer te geven:"LAST BROAD. REP.", "PRINT ID LIST", "PRINT OUT: EXIT". (In het voorbeeld: "ACTIVITY REPORT") 5 Druk op de STARTtoets om uw selectie te bevestigen. Het faxtoestel keert automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug. AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48 PRINT OUT REPORT LAST TX REPORT ACTIVITY REPORT AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48 Rapporten interpreteren... De rapporten bevatten de volgende gegevens: • Act. n. Het volgnummer van de transactie (verzendingen/ontvangsten). • Type Soort transactie: - TX , TX ECM, TX POLL of TX POLL ECM voor verzending - RX , RX ECM, RX POLL of RX POLL ECM voor ontvangst. • Doc. N. Referentienummer van het opgeslagen document. Dit nummer verbindt een document met elke (enkele of broadcast) verzending uit het geheugen. • Dialled Number Gekozen faxnummer. • Received Id Nummer (en eventueel naam) van de opgeroepen correspondent. Dit nummer stemt overeen met het geselecteerde nummer indien de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan er een verschil zijn of kan het nummer ontbreken. • Date /Time Datum en tijd van de transactie. • Duration Duur van de transactie (in minuten en seconden). • Pages Het totale aantal verzonden/ontvangen pagina's. • Result Resultaat van de transactie: - OK: indien de transactie succesvol was - XX ERROR CODE: indien de transactie niet uitgevoerd/voltooid werd om de reden die door de foutcode wordt aangegeven (zie "Foutcodes", hoofdstuk "Onderhoud"). -3-10-27.p65 26 16/03/00, 9.35

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Downloaden (3.15 MB) - Roland
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat Gebruiksaanwijzing
Heidelberg CD51 d. - Blaupunkt
603.46.471NL Multipla Connect - Fiat-Service
603.46.895NL Doblo Radio SB05 - Fiat-Service
603.83.051NL Scudo 270 Connect - Fiat-Service
603.46.310NL Stilo Connect - Fiat-Service
603.46.335NL Punto CL Connect - Fiat-Service
Radiografische reiswekker - Teknihall.be
ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE - Media Portal - Škoda Auto
Ps 20 Detector Nl - Metesco
Uitgebreide handleiding SHARP XE-A203 - Kassa-Kassa
001-020 Nav 159BreraSpider NL - Fiat-Service
603.46.882NL Ducato Radio - Fiat-Service
603.46.829NL Multipla Radio SB05 - Fiat-Service
26DL933G 26DL934G - Toshiba-OM.net