Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

OVERIGE NUTTIGE

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST Afdrukzone van een ontvangen document verkleinen ... U kunt de afdrukzone van een ontvangen document verkleinen tot 70% van het originele papierformaat. De beschikbare verkleiningsratio's zijn 94%, 80%, 76% en 70%. De geschikte waarde is afhankelijk van het gebruikte papierformaat: A4 = 94%, Letter = 80%, Legal = No (uitgeschakeld). De reeds ingestelde verkleiningsratio is 94%. Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> 3 Druk op de toets START. 4 Druk op de toets FUNCTION. 5 Druk op de toets FUNCTION. 6 Druk op de toets START tot op het display verschijnt ---> 7 Druk op de toetsen om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen: 80%, 76%, 70% en OFF (geen verkleining); bevestig de selectie met de toets START en druk op de toets STOP om het faxtoestel in de oorspronkelijke standbystand te plaatsen. AUTOMATIC RX 03-07-99 10:48 FAX SET-UP DATE AND TIME VARIOUS SETTINGS PRINTER PARAMET. REDUCTION: 94% AUTOMATIC RX 03-07-99 10:48 GEAVANCEERD GEBRUIK Document ontvangen dat langer is dan het papierformaat... Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt. Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> 3 Druk op de toets START. 4 Druk op de toets FUNCTION. 5 Druk op de toets FUNCTION. 6 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: ---> 7 Druk op de toetsen om een van de andere parameters te kiezen: "SURPLUS: OFF" of "SURPLUS: ON". (In het voorbeeld: "SURPLUS: ON") en druk op de toets START om de selectie te bevestigen. 8 Druk op de toets STOP om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen. -6-31-38.p65 31 16/03/00, 9.38 AUTOMATIC RX 10-09-99 10:48 FAX SET-UP DATE AND TIME VARIOUS SETTINGS PRINTER PARAMET. SURPLUS: AUTO SURPLUS: ON AUTOMATIC RX 10-09-99 10:48 Indien u de parameter "SURPLUS: AUTO", selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt. Indien u de parameter "SURPLUS: ON" selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina afdrukken. Indien u de parameter "SURPLUS: OFF", selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken. 31

Aantal belsignalen wijzigen ... Indien uw faxtoestel ingesteld is op automatische ontvangst met oproeptype-herkenning, kan het faxtoestel na twee belsignalen automatisch detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel (FAX) of van een telefoon (PHONE). Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt wijzigen: Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> 3 Druk op de toets START. 4 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->. 5 Druk op de toetsen om de andere beschikbare waarden weer te geven: "01", "04", "08" . (In het voorbeeld: "04"). 6 Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen. 32 PHONE/FAX RX 28-06-99 12:55 INSTALLATION TEL LINE SET-UP RING COUNT: 02 RING COUNT: 04 PHONE/FAX RX 28-06-99 12:55 Volume van de belsignalen wijzigen ... Indien u dit wenst kunt u ook het volume van de belsignalen als volgt wijzigen: Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> 3 Druk op de toets START. 4 Druk op de toets FUNCTION. 5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->. 6 Druk op de toetsen om de andere drie opties weer te geven: "RING VOLUME: LOW", "RING VOLUME: MED" en "RING VOLUME: OFF". In het voorbeeld: "RING VOLUME LOW". 7 Druk op de toet START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. -6-31-38.p65 32 16/03/00, 9.38 PHONE/FAX RX 19-06-99 12:55 FAX SET-UP DATE AND TIME VARIOUS SETTINGS RING VOLUME: HIGH RING VOLUME: LOW PHONE/FAX RX 19-06-99 12:55

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
Downloaden (3.15 MB) - Roland
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat Gebruiksaanwijzing
Heidelberg CD51 d. - Blaupunkt
603.46.471NL Multipla Connect - Fiat-Service
603.46.895NL Doblo Radio SB05 - Fiat-Service
603.83.051NL Scudo 270 Connect - Fiat-Service
603.46.310NL Stilo Connect - Fiat-Service
Radiografische reiswekker - Teknihall.be
603.46.335NL Punto CL Connect - Fiat-Service
ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE - Media Portal - Škoda Auto
Ps 20 Detector Nl - Metesco
Uitgebreide handleiding SHARP XE-A203 - Kassa-Kassa
001-020 Nav 159BreraSpider NL - Fiat-Service
603.46.882NL Ducato Radio - Fiat-Service
603.46.829NL Multipla Radio SB05 - Fiat-Service
26DL933G 26DL934G - Toshiba-OM.net