Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

3. Houd het scherm

3. Houd het scherm omhoog en reinig het glas van de optische scanner met behulp van een doek die u bevochtigd hebt met een speciaal glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het reinigingsmiddel niet rechtstreeks op het glas. Sluit het deksel van de printer. Om te controleren of de optische scanner schoon is, kunt u een blanco pagina kopiëren. Indien er verticale lijnen op de kopie zijn en het glas toch schoon blijkt te zijn, dient u contact op te nemen met de technische dienst. BEHUIZING REINIGEN ... 1. Trek de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact. 2. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die u licht bevochtigd hebt met wat verdund afwasmiddel. VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER VERWIJDEREN ... Documenten kunnen tijdens het verzenden of kopiëren geblokkeerd raken (dit wordt aangegeven door het bericht: "REMOVE DOCUMENT, PRESS "). Ook het papier waarop de ontvangen of gekopiëerde documenten worden afgedrukt kan geblokkeerd raken (dit wordt aangegeven door de boodschap "PAPER ERROR, PRESS "). In beide gevallen moet u proberen het document of het vel papier uit het toestel te verwijderen door op de STOP-toets te drukken. -7-39-49.p65 45 16/03/00, 9.39 Wordt het document of vel papier niet automatisch uitgevoerd, dan moet u het manueel verwijderen zoals hieronder wordt beschreven: 1. Open het printkopcompartiment met behulp van de centrale uitsparing van het deksel. (Indien het te verwijderen document uit meerdere pagina's bestaat, eerst alle overige vellen uit de papierinvoer verwijderen voordat u het printerdeksel opent). 2. Druk op het hendeltje aan de linkerzijde van het faxtoestel en houd het omlaag gedrukt terwijl u het vastgelopen document of papier verwijdert. 45

KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ... De volgende lijst kan handig zijn om kleien problemen op te lossen. PROBLEEM OPLOSSING U kunt het faxtoestel niet inschakelen. U kunt het document niet correct in de ADF steken. Het faxtoestel kan geen documenten verzenden. Het faxtoestel kan niet automatisch ontvangen. Het faxtoestel kan niet kopiëren of verzenden. De afdrukken zijn volledig blanco. 46 Controleer of het stroomsnoer goed ingestoken is. Controleer of het document voldoet aan de aanbevelingen in de paragraaf "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen". Controleer of het document niet vastgelopen is. De lijn is bezet; wacht tot deze vrij is en probeer het opnieuw. U hebt het faxtoestel ingesteld op manuele ontvangst: stel het in op automatische ontvangst. Controleer of het document/het afdrukpapier niet vastgelopen is. Het gebruikte papiertype is niet geschiikt: controleer de papierkenmerken vermeld in de "Bijlage". Steek het document met de gegevens naar beneden gericht in de ADF. Indien het faxtoestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn. Deze oorzaken zullen worden aangegeven met een foutcode in het "Verzendingsrapport" en in het "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en lijsten afdrukken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen". -7-39-49.p65 46 16/03/00, 9.39

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Downloaden (3.15 MB) - Roland
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat Gebruiksaanwijzing
Heidelberg CD51 d. - Blaupunkt
603.46.471NL Multipla Connect - Fiat-Service
603.46.895NL Doblo Radio SB05 - Fiat-Service
603.83.051NL Scudo 270 Connect - Fiat-Service
603.46.310NL Stilo Connect - Fiat-Service
603.46.335NL Punto CL Connect - Fiat-Service
Radiografische reiswekker - Teknihall.be
ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE - Media Portal - Škoda Auto
Ps 20 Detector Nl - Metesco
Uitgebreide handleiding SHARP XE-A203 - Kassa-Kassa
001-020 Nav 159BreraSpider NL - Fiat-Service
603.46.882NL Ducato Radio - Fiat-Service
603.46.829NL Multipla Radio SB05 - Fiat-Service
26DL933G 26DL934G - Toshiba-OM.net