Views
4 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

A Aansluiten op het

A Aansluiten op het telefoonnet 1 Aantal belsignalen 19, 32 ADF 11 Afstandsbediening 19 Afstandsbedieningscode 33 ASF 3 B behuizing 45 Berichten 48 andere berichten 50 foutberichten op het display 48 C Configuratieparameters 27 Contrast 11 afstellingen 11 D Datum en tijd 6 Display 48 andere berichten 50 foutberichten 48 Documenten 11 documenten in de ADF steken 11 vastgelopen documenten verwijderen 45 welke documenten kunt u gebruiken 11 welke documenten kunt u kopiëren 29 E ECM (Error Correction Mode) 36 Elektrische contacten 4, 40 van de printkop 4, 43 van de printwagen 43 ERROR-LED 48 F Faxnummer 7 Foutcode 17 Foutcodes 47 G INDEX Geheugen 16, 18 afdruk van betreffende parameters 16 een document uit het geheugen verzenden 16 verzending uit het geheugen wijzigen/herhalen/wissen 17 Geluidssignalen 50 I Inktpatroon 4, 5, 39, 41 inktpatroon vervangen 41 Installatieparameters 27 K Kenmerken van de telefoonlijn 8 openbare telefoonnet 8 privé-lijn 9 Kiesherhalingen 14 Kiesmodus 13 puls 13 toon 13 Kopie 29 contrast en resolutie 29 enkele kopie 29 vergroting 29 verkleining 29 verscheidene kopieën 29 L Lijsten 27 afdrukken 27 configuratieparameters 27 installatieparameters 27 automatische afdruk gegevens betreffende uitgestelde verzending 25 Luidsprekervolume 35 N Naam 6 Ia-53-54.p65 53 16/03/00, 9.39 53

O One-touch-toetsen 20, 21 Ontvangst 18 automatische ontvangst 18, 19 met oproeptype-herkenning 18, 19 manuele ontvangst 18 ontvangst met antwoordapparaat 18 Optische scanner 44 reiniging 45 P Papier 3 papier laden 3 papierformaat 3 papierinvoer (ASF) 3 vastgelopen papier verwijderen 45 Periodieke reiniging 39 Polling 37 polling voor ontvangst 37 polling voor verzending 38 Printkop 3, 5, 39 printkop installeren 3 printkop vervangen 39 reinigingsprocedure voor de printkop 42 Problemen 46 R Rapporten 24 afdrukken 25 soorten rapporten 24 Reinigingslint 39, 44 Reinigingsprocedure voor de printkop 42 Resolutie 11 afstellingen 11 Resterende tekst 31 S Snelkiescodes 20, 22, 23 Spuitmonden 4, 39, 40 reiniging 5, 42 Standby-modus 6 Stroomnet 2 Stroomsnoer 2 Stroomvoorziening 51 54 T Taal 2 Technische gegevens 51 Telefooncentrale 8 openbare centrale 8 privé-centrale 9 Telefoonnet 2 aansluiten van het faxtoestel 2 Telefoonsnoer 2 Telefoontoestel 28 opbellen via de one-touch-toetsen 28 opbellen via de snelkiescodes 28 V Verpakking 1 Verzending 12 broadcast (groepsverzending) 16 documenten verzenden 12 onderbreken 13 vertraagde verzending 14 verzenden via de one-touch-toetsen 23 verzenden via de snelkiescodes 23 verzending uit het geheugen 16 Verzendingssnelheid 36 Z Zenderidentificatie 6 faxnummer instellen 7 naam instellen 6 plaats van naam en faxnummer 7 Zoemervolume 36 Ia-53-54.p65 54 16/03/00, 9.39

2 - Fiat-Service
15772KB - Yamaha