Views
5 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

INSTALLATIE 1 UITPAKKEN

INSTALLATIE 1 UITPAKKEN ... ........................................................... 1 INSTALLEREN ... ..................................................... 1 AANSLUITEN OP HET STROOM- EN TELEFOONNET ... .................................................... 2 Aansluiten op het stroomnet ... ................................... 2 Aansluiten op het telefoonnet... .................................. 2 Extra telefoon of andere apparatuur aansluiten op het faxtoestel… ....................................................... 2 PAPIER LADEN ... ................................................... 3 PRINTKOP INSTALLEREN ... ................................... 3 DATUM EN TIJD INSTELLEN ................................... 6 NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG ... ...................................................................... 6 Naam instellen ... ....................................................... 6 Faxnummer instellen... ............................................... 7 Plaats van naam en faxnummer ... ............................. 7 HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN 8 AANSLUITEN OP HET OPENBARE TELEFOONNET ... .................................................... 8 AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX) ... ............ 9 BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN 10 WELKEDOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ... ... 11 DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN... .................. 11 AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE VAN EEN TE VERZENDEN DOCUMENT... ............. 11 DOCUMENTEN VERZENDEN ... ............................ 12 BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER VORMEN ... ............................................................ 13 DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)... ..................................................... 14 In-i--ii.p65 1 16/03/00, 9.33 INHOUDSOPGAVE EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN ... ............................................. 15 EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN ... ...................................................... 16 EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/ WISSEN ... .............................................................. 17 WANNEER DE VERZENDING MISLUKT ... ............. 17 DOCUMENTEN ONTVANGEN ... ............................ 18 ALS PAPIER OF INKT VAN HET FAXTOESTEL OP RAAKT OF DE STROOM UITVALT... ................. 18 ONTVANGSTMODI ... ............................................. 18 Manuele ontvangst ... ............................................... 18 Automatische ontvangst ... ....................................... 19 Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning ... ........................................ 19 Ontvangst met extern antwoordapparaat … ............... 20 ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES PROGRAMMEREN... .............................................. 20 Nummers vormen via de one-touch-toetsen ... ......... 20 Snelkiescodes... ....................................................... 22 VERZENDEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ... .. 23 VERZENDEN VIA DE SNELKIESCODES ... ............ 23 VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN BETREFFENDE LIJSTEN ... ................................... 23 RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ... ........... 24 Rapporten... ............................................................ 24 Automatische afdruk van het verzendings- en het foutberichtenrapport activeren/inactiveren... ............. 25 Automatische afdruk van het broadcast-rapport activeren/inactiveren... ............................................. 25 Automatische afdruk van gegevens betreffende een uitgestelde verzending activeren/inactiveren ... .. 25 Afdruk van het verzendings-, activiteiten- en broadcast-rapport opvragen... ................................. 26 Rapporten interpreteren... ....................................... 26 Lijsten ... .................................................................. 27 Lijst van instellingsparameters afdrukken ... .............. 27 i

Lijst van configuratieparameters en gegevens van de snelkiescodes en one-touch-toetsen afdrukken ... 27 HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN 28 OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ... ..... 28 OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES... ................ 28 OPBELLEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES DOOR ZOEKEN IN DE BETREFFENDE LIJSTEN ... ................................... 28 HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN 29 WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ... ..... 29 KOPIËREN .............................................................. 29 GEAVANCEERD GEBRUIK 31 OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST........................................................... 31 Afdrukzone van een ontvangen document verkleinen ... ............................................................ 31 Document ontvangen dat langer is dan het papierformaat... ....................................................... 31 Aantal belsignalen wijzigen ... ................................... 32 Volume van de belsignalen wijzigen ... ...................... 32 Zoemerduur wijzigen................................................ 33 Stille periode wijzigen ... ........................................... 33 Afstandsbedieningscode wijzigen ... .......................... 34 OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING... ...................................................... 34 Automatische resolutie instellen ... ............................ 34 Herhaling van mislukte verzending activeren/ inactiveren... ............................................................ 35 Verbindingstonen weergeven... ................................ 35 Luidsprekervolume aanpassen ... ............................. 35 Zoemervolume aanpassen ... ................................... 36 Verzendingssnelheid verminderen ... ........................ 36 Activeren/stopzetten van de ECM modus ... ............. 36 VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ... ....... 37 Wat is polling... ......................................................... 37 Aanvragen van een verzending (polling voor ontvangst)... ............................................................. 37 ii Reeds ingestelde polling voor ontvangst wijzigen/ wissen... ................................................................... 38 Voorbereiden van een document voor verzending (polling voor verzending)... ....................................... 38 ONDERHOUD 39 PRINTKOP VERVANGEN ... ..................................... 39 INKTPATROON VERVANGEN ................................. 41 REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ... .................................................. 42 ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ............................................ 43 REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP SCHOONMAKEN ... ................................................ 44 OPTISCHE SCANNER REINIGEN ... ...................... 44 BEHUIZING REINIGEN ... ....................................... 45 VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER VERWIJDEREN ... ................................................... 45 KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ... ..................... 46 FOUTCODES ... ...................................................... 47 SIGNALEN EN BERICHTEN ... ............................... 48 Geluidssignalen ... .................................................... 48 Foutberichten op het display ... ................................ 48 BIJLAGE 50 ANDERE GELUIDSSIGNALEN ... ............................ 50 ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY ... ........... 50 TECHNISCHE GEGEVENS ... ................................. 51 VOORBEELD VAN EEN ITU-TS FORMAAT TEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER) ........................... 52 INDEX 53 BEDIENINGSPANEEL (uitvouwbare pagina) In-i--ii.p65 2 16/03/00, 9.33

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
Downloaden (3.15 MB) - Roland
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
603.46.471NL Multipla Connect - Fiat-Service
603.46.895NL Doblo Radio SB05 - Fiat-Service
603.83.051NL Scudo 270 Connect - Fiat-Service
603.46.310NL Stilo Connect - Fiat-Service
Radiografische reiswekker - Teknihall.be
603.46.335NL Punto CL Connect - Fiat-Service
ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE - Media Portal - Škoda Auto
Ps 20 Detector Nl - Metesco
Uitgebreide handleiding SHARP XE-A203 - Kassa-Kassa
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
26DL933G 26DL934G - Toshiba-OM.net
5360 IP-telefoon – Gebruikershandleiding - Mitel Edocs
5320 IP-telefoon Gebruikershandleiding - Mitel Edocs
autoradio bolero instructieboekje - Media Portal - škoda auto
W281_GPS Marathon_QSG_BOOK.indb - Timex.com assets
Mode d'emploi M.T.T. Bazic - Mobile Tout Terrain