Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

100 Tabel 3.6 :

100 Tabel 3.6 : Vastgestelde punten van niet-conformiteit Vastgestelde punten van niet-conformiteit Aantal Gegarandeerd gehalte aan werkzame stof niet nageleefd, waarvan : 11 Gegarandeerd gehalte overschreden Gegarandeerd gehalte niet bereikt Gebrek aan stabiliteit, waarvan : 4 Emulsie Oplosbaar concentraat Schuimvorming 5 Andere 2 Totaal aantal niet-conforme tests 22 3.4.1.2. Controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen De bij de landbouwers uitgevoerde controles hebben onder meer betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Men moet zich ervan vergewissen of de producten die de landbouwer in zijn bezit heeft op gepaste wijze opgeslagen zijn, of ze erkend of toegelaten zijn en of ze in overeenstemming met de erkenningsakte worden gebruikt (20) (21). In 2002 werden er 77 controles bij landbouwers uitgevoerd. De meeste vastgestelde gevallen van nietconformiteit houden verband met het gebruik van een niet-toegelaten product. Tabel 3.7 : Vastgestelde punten van niet-conformiteit Vastgestelde punten van niet-conformiteit Aantal Gebruik van verboden producten 13 Niet-conform gebruik van een erkend product 1 Totaal 14 6 5 3 1

3.4.1.3. De verplichte keuring van spuittoestellen Sinds 1995 wordt er met het oog op het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in België een verplichte controle van de spuittoestellen georganiseerd. Men werkt daarbij met cycli van 3 jaar. De conformiteit van de toestellen wordt bevestigd door het aanbrengen van een geeloranje zelfklever met een zwarte rand, met een geldigheidsduur van 3 jaar. De 3de keruingscyclus die in 2001 van start was gegaan, werd in 2002 verder gezet. In 2002 werden er in totaal 7.572 spuittoestellen gekeurd, waarvan er 7.499 voldeden aan de voorschriften (23). Tabel 3.8 : Aantal gekeurde en goedgekeurde spuittoestellen 2002 Vlaanderen Wallonië België Aantal gekeurde spuittoestellen 5.040 2.532 7.572 Aantal goedgekeurde spuittoestellen 4.992 2.507 7.499 3.4.2. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen Er werden in 2002 in totaal 18 processen-verbaal opgemaakt en 51 schriftelijke waarschuwingen toegestuurd aan bedrijven, meestal voor het bezit van gewasbeschermingsmiddelen waarvan de erkenning in 2002 werd ingetrokken. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 101

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv