Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

104 Voedingsmiddelen,

104 Voedingsmiddelen, fabricage, distributie

4. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 4.1. Organisatie van de controles Het FAVV stelt ieder jaar een programma op met de op microbiologische en chemische contaminanten te controleren soorten eetwaren, evenals een sanitair inspectieprogramma. De prioriteiten betreff ende het microbiologische controleprogramma en het sanitair inspectieprogramma worden hoofdzakelijk bepaald op basis van volgende criteria : • de aanbevelingen van de Europese Commissie met betrekking tot de gecoördineerde programma’s van de offi ciële controle op eetwaren ; • de resultaten van de vorige controle- en inspectieprogramma’s ; • de problemen inzake besmetting van eetwaren of inzake een gebrek aan hygiëne in de bedrijven die aan het licht gebracht zijn door : • de onderzoeksresultaten betreff ende haarden van voedselvergiftigingen ; • de gegevens van het epidemiologisch toezicht op ziekten waarvan de voeding aan de oorsprong ligt ; • de inspecteurs en de controleurs tijdens hun routinecontroles op basis van hun vaststellingen of hun ervaringen ; • de klachten van de consumenten ; • de resultaten van onderzoeken uitgevoerd door de consumentenorganisaties ; • de potentiële problemen van besmetting van eetwaren die verdacht zijn of bevestigd zijn : • via een analyse van de gevaren in de voedingskolom ; • door risico-evaluaties uitgevoerd door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV (vroeger gebeurde dit door de Hoge Raad voor Hygiëne) ; • tijdens conferenties of internationale vergaderingen betreff ende voedselveiligheid ; • in wetenschappelijke publicaties of artikels. De prioriteiten betreff ende het chemische controleprogramma zijn hoofdzakelijk bepaald op basis van volgende criteria : • het gemiddelde verbruik ; • de Belgische productie ; • de vaststellingen in de voorgaande jaren ; • de analysemogelijkheden ; • de budgettaire ruimte ; • andere nuttige informatie, zoals de RASFF-berichten, de verslagen van andere Lidstaten en internationale vergaderingen. Uiteraard wordt het gecoördineerde programma van de Europese Commissie verwerkt in het nationale programma. In afwachting van de daadwerkelijke invoering van de verschillende structuren van het FAVV werden de controles en inspecties in dit domein uitgevoerd door de bevoegde ambtenaren afkomstig van de voormalige Eetwareninspectie. Zij kregen daartoe duidelijke instructies, waarbij gebruik gemaakt wordt van programmafi ches die ook normen en actielimieten bevatten voor elke onderzochte parameter in elke soort van eetwaren. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 105

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv