Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

106 Deze ambtenaren die

106 Deze ambtenaren die aan het FAVV werden toegewezen nemen gans het jaar door monsters volgens de van kracht zijnde wettelijke procedures. Met betrekking tot het aantal te nemen monsters wordt rekening gehouden met een aantal criteria zoals bijvoorbeeld het aantal ingevoerde partijen of het volume van de vervaardigde eetwaren. De monsternemingen worden uitgevoerd in de hele voedingsketen : in de havens, bij invoerders, verwerkers, groothandelaars, in de kleinhandel, in de horeca. De analyses worden toevertrouwd aan de laboratoria van het FAVV en aan geaccrediteerde externe laboratoria die door het FAVV erkend zijn. Het aantal uit te voeren inspecties is eerder gebaseerd op de frequentie van de bezoeken of een percentage van te bezoeken inrichtingen, in een heel specifi eke bedrijfskolom, in één jaar tijd in functie van het aantal controleurs en inspecteurs op het terrein. De controle van de residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen gebeurde niet enkel door ambtenaren van de voormalige Eetwareninspectie maar ook door ambtenaren van de Dienst Plantenkwaliteit en –bescherming van het intussen ontbonden Ministerie van Middenstand en Landbouw. 4.2. Bacteriologie In 2002 programmeerde het FAVV controles met betrekking tot de levensmiddelenkwaliteit van de volgende producten : • Kaas met gepasteuriseerde melk • Voorgesneden groenten en fruit en gekiemde zaden • Vruchtensap • Eiproducten • Gebak met pasteibakkersroom en bavarois • Suddergerechten • Vis die rauw wordt gegeten • Bereidingen met rauwe eieren • Bereide salades • Producten op basis van gehakt vlees van gevogelte Deze producten werden niet toevallig uitgekozen met het oog op bacteriologisch onderzoek. Enerzijds zijn er een aantal productcategorieën waarvan men weet dat ze bij herhaling bij vergiftigingsverschijnselen betrokken zijn. Anderzijds verplicht de Europese Commissie de Lidstaten elk jaar bepaalde soorten van levensmiddelen te controleren. Deze werkwijze, waarbij de te onderzoeken productcategorieën jaarlijks wijzigen, biedt het voordeel dat op lange termijn informatie wordt verkregen over de bacteriologische kwaliteit van een breed gamma aan producten. Nadeel is dan weer dat het niet mogelijk is om voor alle productcategorieën een zicht te krijgen op de jaarlijkse evolutie van de bacteriologische kwaliteit. Voor elke programma gelden bijzondere instructies op het gebied van de aard van het levensmiddel, de uit te voeren analyses, de hoeveelheid te nemen monster, het vervoer ervan en de laboratoria waar ze geanalyseerd kunnen worden.

De resultaten van de programma’s zijn hierna weergegeven. De criteria om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden bepaald door de Belgische wetgeving (1) (2). Bij gebrek aan Belgische wetgeving werd teruggegrepen naar buitenlandse wetgeving (3) of naar gegevens uit de vakliteratuur. (4) Het voor Listeria monocytogenes gebruikte criterium is afkomstig uit een interne dienstinstructie. Op basis van voornoemde microbiologische criteria kan de kwaliteit van een product of een partij goederen beoordeeld worden. De afwezigheid van micro-organismen of het aantal aanwezige microorganismen is daarbij van doorslaggevend belang, waarbij evenmin de hoeveelheid aanwezige parasieten, toxines en metabolieten uit het oog mag worden verloren. Al naargelang het geval worden de producten als ‘bevredigend’, ‘aanvaardbaar’, ‘niet bevredigend’ of ‘niet aanvaardbaar’ geclassifi ceerd. Wanneer een product in de categorie ‘niet bevredigend’ is ingedeeld, betekent niet dat dit product een gezondheidsgevaar inhoudt. Het wijst er wel op dat om redenen die moeten worden vastgesteld (hygiëne bij de fabricage, slechte bewaring) het product van minder goede microbiologische kwaliteit is dan waarop de verbruiker recht heeft. Bovendien wordt een voedingsmiddel als giftig of bedorven beschouwd wanneer de verontreiniging de toxiciteitgrens overschrijdt. Bij dergelijke overschrijding wordt het product uit de handel genomen en vernietigd. Indien het reeds aan de consument verkocht werd, wordt het product teruggeroepen. Vervolgens wordt er bij het verantwoordelijke bedrijf een diepgaande controle uitgevoerd van de algemene hygiëne (in het bijzonder van de koudeketen, de personeelshygiëne, de kwaliteit van de leveranciers en de reinigings- en ontsmettingsprocedures) en van de HACCP-veiligheidsprocedures. De productie en/of de verkoop van dergelijke producten wordt geschorst tot de tekortkomingen zijn rechtgezet en er opnieuw gunstige analyseresultaten worden bekomen. In 2002 heeft er zich geen enkele overschrijding van de toxiciteitgrens voorgedaan. 4.2.1. Kaas met gepasteuriseerde melk Van oktober tot december 2002 werden monsters genomen van zachte kaassoorten met gepasteuriseerde melk van het type Camembert, Brie of Epoisses. De bemonsteringen werden uitgevoerd in kleinhandelszaken of zuivelwinkels in alle regio’s. Als monster werd een hoeveelheid genomen van ten minste 100 g. Dit controleprogramma had betrekking op Escherichia coli, coliformen, Listeria monocytogenes, coagulase positieve Staphylococcus en op Salmonella spp. Tabel 4.1 : Indicatorkiemen in kaas met gepasteuriseerde melk Opgespoorde kiem Aantal monsters Coliforme bacteriën 30°C 139 119 (85,6 %) 3 (2,2 %) 17 (12,2 %) 107 Voedingsmiddelen, fabricage, distributie Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend Escherichia coli 138 133 (96,4 %) 3 (2,2 %) 2 (1,4 %) Staphylococcus aureus 138 137 (99,3 %) 1 (0,7 %) 0 (0 %)

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV