Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

110 Gisten en schimmels

110 Gisten en schimmels (stadium distributie) De overige vastgestelde overschrijdingen betreff en de microbiële fl ora die reeds vanzelf op groenten voorkomt en die voor de mens niet ziekteverwekkend is. Hoge gehalten aan gisten en schimmels wijzen echter wel op een minder goede versheid. 4.2.2.2. Fruitsalade Voor dit programma werden er in totaal 25 monsters genomen, waarvan 17 in de distributie en 8 in de productie. Tabel 4.5 : Pathogene kiemen in fruitsalade Opgespoorde kiem Aantal monsters Listeria monocytogenes (stadium distributie) Listeria monocytogenes (stadium productie) Salmonella 25 Escherichia coli 0157 : H7 Tabel 4.6 : Indicatorkiemen in fruitsalade Opgespoorde kiem Aantal monsters Melkzuurbacteriën (stadium productie) Melkzuurbacteriën (stadium distributie) Gisten en schimmels (stadium productie) 8 17 8 17 17 8 25 Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar 17 (100 %) 8 (100 %) 25 (100 %) 105 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend 6 (75 %) 10 (58,8 %) 0 (0 %) 8 (47 %) 1 (12,5 %) 3 (17,6 %) 3 (37,5 %) 2 (11,8 %) 1 (12,5 %) 4 (23,6 %) 5 (62,5 %) 7 (41,2 %)

Op het gebied van pathogene kiemen zijn de resultaten van dit programma heel goed : er werden in geen enkel geval pathogene kiemen aangetroff en. Bij de indicatorkiemen werden wel een aantal duidelijke overschrijdingen vastgesteld. Het betrof hier telkens microbiële fl ora die reeds vanzelf op fruit voorkomt en die niet ziekteverwekkend is voor de mens. Deze overschrijdingen zouden een aanduiding kunnen zijn dat de bemonsterde fruitsalade gedurende een te lange periode bij een te hoge temperatuur bewaard werd. 4.2.2.3. Gekiemde zaden Voor dit programma werden er in totaal 20 monsters genomen, waarvan 14 in de distributie en 6 in de productie. Tabel 4.7 : Pathogene kiemen in gekiemde zaden Opgespoorde kiem Aantal monsters Listeria monocytogenes (stadium distributie) Listeria monocytogenes (stadium productie) 4.2.3. Vruchtensap Salmonella 20 Escherichia coli 0157 : H7 De resultaten van dit programma zijn zeer goed. Er werd geen enkele ziektekiem aangetoond. Evenmin als voor verse groenten en fruit, bevat de Europese wetgeving microbiologische normen voor sap. De betreff ende EU-richtlijn (5) eist dat het sap op een hygiënische wijze moet worden bereid en dat de bedrijven uit de voedingssector de HACCP-principes toepassen om de veiligheid en gezondheid van hun producten te kunnen garanderen. Daarnaast worden de bedrijven aangespoord om uit vrije wil een praktijkcode op te stellen en toe te passen die de methoden beschrijft die het mogelijk maken de contaminatie van fruit tijdens de teelt, de oogst, de opslag en de verwerking tot sap en de contaminatie van geconcentreerd vruchtensap tijdens de opslag, het vervoer of de verdere bereiding van vruchtensap zo laag mogelijk te houden De in de sector opgedane ervaring leert dat alle soorten sap (van fruit en van groenten) kunnen worden besmet met een stof die een microbiologisch risico inhoudt. Sap dat geen enkele vorm van warmtebehandeling heeft ondergaan is hiervoor in het bijzonder erg kwetsbaar. Men neemt aan dat de kans dat Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 14 6 20 Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar 14 (100 %) 6 (100 %) 20 (100 %) 20 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 111

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv