Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

114 Opgespoorde kiem

114 Opgespoorde kiem Aantal monsters Totale kiemen 191 Escherichia coli 191 Staphylococcus aureus 191 Anaërobe sulfi et reducerende kiemen Tabel 4.11 : Indicatorkiemen in gebak met pasteibakkersroom en bavarois 187 Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend 132 (69,1 %) 177 (92,7 %) 189 (98,9 %) 187 (100 %) Tabel 4.12 : Pathogene kiemen in gebak met pasteibakkersroom en bavarois Opgespoorde kiem Aantal monsters Listeria monocytogenes 191 Salmonella 191 15 (7,9 %) 2 (1 %) 1 (0,5 %) 0 (0 %) 44 (23 %) 12 (6,3 %) 1 (0,5 %) 0 (0 %) Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar 190 (99,5 %) 189 (99 %) 1 (0,5 %) 2 (1 %) De microbiologische kwaliteit van gebak met pasteibakkersroom bleek in 2002 vaak niet in orde : • 23 % van de monsters vertoonden een te aanzienlijke besmetting met totale kiemen. Dit kan wijzen op fabricagevoorwaarden die nauwelijks beantwoorden aan de minimale hygiëneeisen, een gebrek aan versheid of bewaring bij een onaangepaste temperatuur ; • 6,3% van het gebak met room bevatte te veel Escherichia coli, wat wijst op fecale contaminatie ; • de contaminatie met Staphylococcus aureus die in 2 monsters werd aangetroff en lag lager dan de toxiciteitsgrens. Het wijst evenwel op een gebrek aan hygiëne bij het personeel. De follow-up van de monsters met ziekteverwekkers gaf bevredigende resultaten te zien.

4.2.6. Suddergerechten Van mei tot december 2002 werden monsters van suddergerechten genomen in schoolkantines, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Dit programma werd opgezet om de gevolgen te kunnen inschatten van het probleem in verband met de koeling van in grote hoeveelheden klaargemaakte suddergerechten op de uiteindelijke bacteriologische kwaliteit van het product. Er werden vooral monsters genomen van vlees in saus (Bolognese saus, karbonaden, ragouts, bœuf bourguignon, vol-au-vent,…). De monsters van ten minste 200 g moesten vlak voor de verstrekking aan de consument op steriele wijze worden genomen. Dit controleprogramma was gericht op Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, Escherichia coli, coagulase positieve Staphylococcus, Salmonella spp. en op totale kiemen. Er werden in totaal 122 monsters genomen en geanalyseerd. Tabel 4.13 : Indicatorkiemen in suddergerechten Opgespoorde kiem Aantal monsters Totale kiemen 122 Clostridium perfringens 122 Staphylococcus aureus 122 Escherichia coli 122 Tabel 4.14 : Pathogene kiemen in suddergerechten Opgespoorde kiem Aantal monsters Salmonella 122 De resultaten van dit programma zijn behoorlijk. Er werd geen enkele ziektekiem aangetoond. Wat de aanwezigheid van Enterobacteriaceae betreft, is de interpretatie niet zo eenvoudig aangezien er geen criteria voor Enterobacteriaceae bestaan. Van de 122 monsters was er slechts één met een zeer aanzienlijke besmetting (1.700.000 kiemen) wat wijst op een ernstig probleem met de algemene hygiëne en/of op een tekortkoming in het verwerkingsproces. Vier monsters hadden een besmetting van minder dan 1000. De analyseresultaten van de overige monsters waren behoorlijk. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend 117 (95,9 %) 122 (100 %) 122 (100 %) 121 (99,2 %) 3 (2,5 %) 0 (0 %) 0 (0,5 %) 1 (0,8 %) Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar 122 (100 %) 0 (0 %) 2 (1,6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 115

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv