Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

118 4.2.9. Bereide

118 4.2.9. Bereide salades Dit programma werd opgezet naar aanleiding van de slechte resultaten die bij het programma 2000 werden bekomen. Bedoeling was om de resultaten van beide programma’s met elkaar te vergelijken om zo de evolutie van de hygiëne bij de fabricage en de bewaring van deze producten na te gaan. In alle regio’s werden in de warme maanden van het jaar, d.w.z. van mei tot september, in broodjeszaken, slagerijen en kleinhandelszaken monsters genomen van tonijnsalade, vleessalade, krab- of surimisalade met mayonaise. Brussel werd niet in dit programma opgenomen omdat het intercommunale laboratorium van Brussel in deze materie reeds zeer actief is. In totaal werden er 186 monsters genomen die geanalyseerd werden op totale kiemen, Escherichia coli, coagulase positieve Staphylococcus, Salmonella spp. en Listeria monocytogenes . Tabel 4.19 : Indicatorkiemen in bereide salades Opgespoorde kiem Aantal monsters Totale kiemen 186 Escherichia coli 186 Staphylococcus aureus 186 Tabel 4.20 : Pathogene kiemen in bereide salades Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend 97 (52,2 %) 175 (94 %) 182 (98,4 %) Opgespoorde kiem Aantal monsters Salmonella 181 Listeria monocytogenes 117 23 (13,4 %) 10 (5,4 %) 2 (1,1 %) 64 (34,4 %) 1 (0,6 %) 1 (0,6 %) Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar 180 (99,4 %) 172 (97,2 %) 1 (0,6 %) 5 (2,8 %) Op grond van dezelfde criteria als die uit 2000 was de kwaliteit van deze producten niet verbeterd. Meer dan een derde van de monsters vertoonden een overschrijding voor de totale kiemen wat kan wijzen op slechte praktijken zoals het gebruik van twijfelachtige grondstoff en, een te lang verblijf van de voedingsmiddelen in omgevingstemperatuur, een slechte hygiëne van het gebruikte gerei bij de verkoop van de slaatjes (recipiënten, deksels) en/of te hoge bewaartemperaturen. Daarnaast werd ook de aanwezigheid van Listeria monocytogenes vastgesteld in 5 monsters (serotype 4b en serotype 1/2b). Het naar aanleiding van deze resultaten uitgevoerde onderzoek gaf aan dat het om een incidentele besmetting ging.

Op basis van de resultaten van de programma’s 2001 en 2002 kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van bereide salades niet altijd goed is en een risico kan inhouden voor gevoelige groepen van de bevolking. De controleurs kregen de opdracht om bij hun controles in deze inrichtingen de verantwoordelijke personen aan te zetten tot een betere hygiëne, met name waar het gaat om handen wassen, schoonmaken van klein gereedschap, ’s nachts de schalen afdekken met plastiekfolie en de schalen vooral niet bijvullen. Zij moesten ook wijzen op de noodzaak om de temperatuur in acht te nemen en de grondstoffen te controleren. 4.2.10 Bereidingen op basis van gehakt vlees van gevogelte Het programma “gehakt vlees van gevogelte” liep van mei tot september 2002 en had betrekking op alle bereidingen op basis van gehakt vlees van gevogelte (worst, blinde vinken, gehakt, kipburger, …). De monsters moesten worden genomen bij zelfstandige slagers, in slagerijafdelingen van warenhuizen en bij traiteurs en bestonden uit voorverpakte en andere producten. Dit controleprogramma was gericht op Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, coagulase positieve Staphylococcus Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes en totale kiemen. In een eerste bemonstering werden 215 monsters geanalyseerd. Vanaf de maand jui gebeurde er ook een herbemonstering wanneer er een positief resultaat werd vastgesteld voor een ziekteverwekker. Het programma bevatte ook een actiegrens. Levensmiddelen boven een bepaalde graad van besmetting met ziekteverwekkende bacteriën kunnen immers een gevaar inhouden voor de menselijke gezondheid. De actiegrens werd vastgesteld op 100 kiemen per gram voor Campylobacter ongeacht of het product wel of niet gekookt of gebakken wordt. Bij de consument is er namelijk steeds een gevaar voor kruisbesmetting. Ook bestaat de kans dat het product onvoldoende wordt gekookt of gebakken en dat bijzonder gevoelige personen dit product opeten (met name in grootkeukens, rusthuizen, kantines, enz…). Tabel 4.21 : Indicatorkiemen in bereidingen op basis van gehakt gevogeltevlees Opgespoorde kiem Aantal monsters Voedingsmiddelen, fabricage, distributie Bevredigend Resultaten Aanvaardbaar Niet bevredigend Totale kiemen 215 49,8 % 14 % 36,2 % Escherichia coli 215 76,3 % 15,8 % 7,9 % Staphylococcus aureus 215 96,75 % 3,25 % 0 % 119

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv