Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

120 Tabel 4.22 :

120 Tabel 4.22 : Pathogene kiemen in bereidingen op basis van gehakt gevogeltevlees Opgespoorde kiem Aantal monsters Tabel 4.23 : Resultaten herbemonstering bij ongunstig resultaat voor pathogene kiemen (sinds juli 2002) Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Listeria monocytogenes 215 95,8 % 4,2 % Campylobacter 210 73,8 % 26,2 % Escherichia coli O 157:H7 210 100 % 0 % Salmonella 210 79 % 21 % Opgespoorde kiem Aantal monsters Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Listeria monocytogenes 7 4 3 Campylobacter 15 11 4 Salmonella 19 17 2 Er werd vastgesteld dat veel monsters ziekteverwekkende bacteriën bevatten (Listeria monocytogenes, Salmonella, Campylobacter). Elk jaar veroorzaken die bacteriën CVTI, meer bepaald in de zomer. Zij kunnen ook onomkeerbare gevolgen hebben voor de gezondheid van gevoelige personen. Deze producten moeten normaliter worden gekookt of gebakken maar sommige mensen zouden ze rauw of onvoldoende gekookt of gebakken kunnen opeten. Volgens het Louis Pasteur Instituut van Volksgezondheid stijgt het aantal campylobacteriosen elk jaar met 15 % en wordt 80 % ervan veroorzaakt door de voeding. Daarvan zou dan weer 40 % worden veroorzaakt door gevogeltevlees dat besmet is met Campylobacter jejuni. Andere mogelijke bronnen van besmetting zijn bijvoorbeeld melk, zuivelproducten, vlees en vleesproducten. Op basis van de onderzoeksresultaten werden er verschillende acties ondernomen. Zo werd er bij 4 producenten een proces-verbaal opgemaakt. Tweemaal werd de productie stopgezet tot wanneer de analyseresultaten opnieuw gunstig waren. Vier distributiebedrijven kregen een waarschuwing en ook hier moest telkens de verkoop gestaakt worden tot er gunstige analyseresultaten werden bekomen. Natuurlijk werden de producenten en distributeurs om opheldering gevraagd met betrekking tot de vastgestelde tekortkomingen. Het is een algemeen bekend fenomeen dat gevogelte in geringe mate besmet is (dit wordt vastgesteld door de aanwezigheid van Campylobacter in 25 g). Daarom worden constant controles en inspecties

uitgevoerd in de keten die het gevogelte doorloopt. Deze controles en inspecties richten zich op het naleven van de hygiënevoorschriften, de naleving van de “goede praktijken” en de toepassing van de basisregels van HACCP. De uitsnijderen hebben bijv. als taak om alle hygiënemaatregelen te nemen binnen hun proces (aankopen van de grondstoff en tot de afvoer van producten) om te vermijden dat de initiële besmetting stijgt tot een onaanvaardbaar niveau (Campylobacter aanwezig in 0,01 g). Op de meeste verpakkingen is vermeld dat het product goed moet worden gekookt of gebakken vooraleer het op te eten. Er dient in de toekomst echter nog meer informatie omtrent deze problematiek gegeven te worden aan de consument. Ondanks alle voormelde maatregelen blijft de besmetting van deze producten dus zeer verontrustend. Deze problematiek zal dan ook worden voorgelegd aan een multidisciplinaire refl ectiegroep binnen het FAVV. 4.3. Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen 4.3.1. Nut van gewasbeschermingsmiddelen Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziekten, bijvoorbeeld, deze veroorzaakt door schimmels (in dat geval worden fungiciden ingezet), tegen aanvallen van insecten (insecticiden), … Ook groeiregelaars vallen onder de wetgeving op de gewasbeschermingsmiddelen. Deze producten worden niet alleen vóór de oogst gebruikt, maar in sommige gevallen ook na de oogst om verrotting tegen te gaan (bijvoorbeeld bij citrusfruit), om te beletten dat aardappelen gaan kiemen of als bescherming tegen insecten (bijvoorbeeld bij rauw graan). Een oordeelkundig gebruik levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. 4.3.2. Wat en hoeveel werd geanalyseerd ? Er werden in totaal 1.082 monsters genomen van verse en ingevroren groenten en fruit, van granen en van verwerkte voedingsmiddelen. Het ging daarbij om zowel Belgische als ingevoerde producten. In overeenstemming met de betrokken richtlijn werden de meeste monsters genomen op veilingen, bij invoerders, groothandelaars, verwerkers en uitzonderlijk in kleinhandelszaken (6). Bij de opmaak van het controleprogramma werd met een aantal factoren rekening gehouden (het gemiddelde verbruik, de Belgische productie, het percentage overschrijdingen en de aanwezigheid van residu’s in de voorgaande jaren, …). Net zoals bij de bacteriologische controles wordt voor een aantal producten gewerkt met een rotatieprogramma, zodat niet elk jaar systematisch dezelfde gewasbeschermingsmiddelen gecontroleerd worden. Uiteraard werd het gecoördineerde programma van de Europese Commissie verwerkt in het nationale programma. In totaal werden 13 verschillende soorten fruit, 20 verschillende soorten groenten, aardappelen, tarwe en verwerkte voedingsmiddelen (babyvoeding en aardappelproducten) onderzocht. Er moet worden onderstreept dat via dit programma gecontroleerd wordt of de wettelijke voorwaarden worden nageleefd. De geviseerde producten werden dan ook niet toevallig uitgekozen : er werden meer monsters Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 121

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv