Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

Chloormequat Babyvoeding

Chloormequat Babyvoeding met peer 122 genomen van levensmiddelen waarvan verwacht werd dat ze bestrijdingsmiddelen zouden bevatten of dat de MRL-waarden overschreden zouden worden. Zo werden peren bijvoorbeeld nauwlettend in de gaten gehouden als gevolg van problemen met chloormequat die zich eerder hadden voorgedaan. Ook kropsla werd grondig gecontroleerd. Wat een MRL of Maximum Residu Level juist is, wordt uiteengezet in deel 4.3.3. Tabel 4.24 geeft een overzicht van de meest teruggevonden bestrijdingsmiddelenresiduen. Tabel 4.24 : Overzicht van de meest teruggevonden bestrijdingsmiddelenresiduen in de verschillende producten Dithiocarbamaten Propamocarb Methamidofos Benzimidazols (carbendazim en thiabenzadol) Bromideionen N-methyl carbamaten Ethefon Mandarijnen Paprika Mandarijnen Mandarijnen Paprika Sinaasappelen Appelen Appelen Sinaasappelen Spruiten Sinaasappelen Sinaasappelen Kropsla Peren Tomaten Wortelen Peren Kropsla Peren Appelen Spinazie Perziken Perziken Andijvie Zoete kersen Peren Andijvie Bananen Bananen Witloof Druiven Zoete kersen Verse kruiden Wortelen Wortelen Tomaten Perziken Perziken Selderij Spinazie Courgettes Courgettes Pruimen Bananen Noten Bonen Bloemkool Bananen Wortelen Tomaten Kropsla Wortelen Tomaten Courgettes Andijvie Paprika Meloen Spinazie Meloen Spruiten Selderij Kropsla Spinazie Bonen Andijvie Bonen Venkel Spinazie Selderij Prei Bonen Champignons Aardappelen Aardappelen Aardappelen Babyvoeding met groenten of fruit Babyvoeding met groenten of fruit

4.3.3. Interpretatie van de MRL-waarden De MRL-waarden worden zo laag mogelijk vastgesteld in overeenstemming met de goede landbouwmethoden (niet hoger dan wat noodzakelijk is om het gewas te beschermen), maar mogen nooit hoger liggen dan wat op basis van toxicologische studies als veilig voor de consument kan gedefi nieerd worden (er wordt geen vergunning afgegeven om het middel te gebruiken als de voorgestelde MRL als onveilig wordt beschouwd). Dit heeft tot gevolg dat een overschrijding van de MRL-waarde in de meeste gevallen de veiligheid van de consument niet in het gedrang brengt. Men mag er niet van uitgaan dat een hogere MRL-waarde dan de beslissingsgrens steeds gelijkstaat met een erkend gebruik in België aangezien de MRL-waarden ook kunnen steunen op een erkend gebruik in andere Europese of derde landen : MRL-waarden worden geharmoniseerd om na een veiligheidsevaluatie vrij handelsverkeer mogelijk te maken. Dat harmoniseringsproces is nog steeds aan de gang en dat verklaart de verschillen in de wetgeving van de verschillende landen. Anderzijds kan een MRL-waarde die gelijk is aan de beslissingsgrens worden gekoppeld aan een erkend gebruik dat normalerwijs na de oogst geen residuen in het voedsel oplevert. 4.3.4. Wijze van monsterneming en analyse De monsters werden gekoeld en binnen 2 tot 10 dagen onderzocht. Daarbij waren drie offi cieel erkende laboratoria betrokken die voor de belangrijkste analysemethoden en producten geaccrediteerd waren. Alle accreditatiecertifi caten zijn terug te vinden op de website van de nationale accreditatiedienst BELTEST (http://beltest.fgov.be). Alle laboratoria hadden deelgenomen aan de geschiktheidsbeproeving van de Europese Commissie en aan de workshops over gecoördineerde kwaliteitscontrole voor analyses. De laboratoria houden in sterke mate rekening met bijlage II bij Aanbeveling 1999/333/EG van de Commissie (7). 4.3.5. Bespreking van de resultaten Op een totaal van 141 verschillende bestrijdingsmiddelenresidu’s die werden opgespoord in groenten en fruit, werden er 45 ten minste één keer aangetroff en tijdens de uitvoering van dit bewakingsprogramma met aselecte steekproeven. Dit betekent dat, in vergelijking met de voorgaande jaren, er meer verschillende soorten bestrijdingsmiddelenresiduen werden aangetroff en. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 123

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv