Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

124 Tabel 4.25 : In

124 Tabel 4.25 : In plantaardige producten teruggevonden gewasbeschermingsmiddelen Groenten & fruit (individuele bepaling, gerichte screening) Groenten & fruit (algemene screening) Granen Verwerkte producten Chloormequat Chloormequat Dichloorvos Chloormequat Bromide-ionen Bromide-ionen Chloorpyrifosmethyl Chloorprofam Imazalil Dithiocarbamaten Pirimifosmethyl Ethefon Imazalil Melathion Propamocarb Iprodion Dithiocarbamaten Propamocarb Chloorprofam Tolylfl uanide Carbendazim Carbendazim Thiabendazol Thiabendazol Iprodion Chloorprofam Zowel bij fruit als bij verse en ingevroren groenten werd er bij 7 % van de geanalyseerde monsters een overschrijding van de MRL-waarde vastgesteld. Er werden helemaal geen overschrijdingen vastgesteld bij mandarijnen, noten, appelen, pruimen, aardbeien, veenbessen, bananen, wortelen, knolselder, ui, courgette, meloen, spruiten, kropsla uit de volle grond, andijvie, witloof, venkel, verse kruiden, champignons, tarwe, babyvoeding met fruit, babyvoeding met groenten en aardappelproducten. Een vrij hoog percentage (> 10 %) overschrijdingen werd gevonden bij druiven, selderij, zoete kersen, bloemkool, kropsla uit beschutte teelten, spinazie en bonen. Vijf overschrijdingen hadden betrekking op het gecoördineerde programma van de EU (3 monsters van bonen, 1 monster van sinaasappel en 1 monster van spinazie). Het dient duidelijk te worden gesteld dat overschrijdingen slechts zeer uitzonderlijk een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Tabel 4.26 : Overzicht van het aantal uitgevoerde analyses en de bekomen resultaten Product Aantal monsters geanaliseerd Fruit 444 Verse en ingevroren groenten 509 Aardappelen 47 Rauwe granen 28 Verwerkte levensmiddelen 54 Totaal 1082 Er werden in 2002, vier RASFF-berichten verstuurd : één voor Italiaanse selderij (1,02 mg/kg endosulfan), één voor Franse babyvoeding (2,2 mg/kg chloormequat), één voor Spaanse perziken (0,41 mg/kg fosmet) en één voor Italiaanse druiven (0,29 mg/kg omethoaat). 4.4. GGO’s in levensmiddelen en in ingrediënten van levensmiddelen De monitoringcampagne 2002 met betrekking tot genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO’s) had vooral tot doel na te gaan of de wetgeving in verband met de etikettering van levensmiddelen met van GGO’s afgeleide producten wordt nageleefd (8). In het kader van de monitoringcampagne werden 2 soorten monsters genomen : • monsters van levensmiddelen in de staat waarin ze aan de consument worden verkocht en waarvan de ingrediëntenlijst aangeeft of doet vermoeden dat er maïs of soja in werd gebruikt ; • monsters van ingrediënten van levensmiddelen. Het ging daarbij om ingrediënten die afgeleid zijn van maïs of van soja. Het ging bijgevolg om een gerichte bemonstering van levensmiddelen of ingrediënten waarvan het, omwille van de aard ervan, waarschijnlijk was dat zij GGO’s bevatten. Alle monsters betroff en levensmiddelen waarvan de etikettering geen melding maakte van het gebruik van ingrediënten die van GGO’s zijn afgeleid. Tijdens deze monitoringcampagne werd trouwens geen enkel levensmiddel aangetroff en waarvan het etiket vermeldde dat het producten bevatte die van GGO’s zijn afgeleid. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie Gunstige resultaten 413 (93 %) 473 (93 %) 46 (98 %) 28 (100 %) 53 (98 %) 1013 (94%) Overschrijdingen van de MRL-waarde 31 (7 %) 36 (7 %) 1 (2 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 69 (6%) 125

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv