Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

126 Wanneer monsters

126 Wanneer monsters werden genomen bij fabrikanten van ingrediënten of van levensmiddelen werden ook de door de fabrikanten opgezette preventiesystemen nader onderzocht. 4.4.1. Controles aan de hand van analyses Net als de campagnes van de voorgaande jaren leert de campagne van 2002 ons vooral dat de wetgeving inzake de verplichte bijzondere etikettering van levensmiddelen die GGO’s of daarvan afgeleide producten bevatten goed wordt nageleefd. 98,5 % van de onderzochte monsters waren immers in overeenstemming met de wetgeving inzake de etikettering van GGO’s en daarvan afgeleide producten. In 2 monsters werden van genetisch gemodifi ceerde soja afgeleide producten aangetroff en in een hoeveelheid van meer dan de wettelijke drempel van 1 %. Het ging daarbij om 1 monster van een levensmiddel en om 1 monster van een ingrediënt. In het geval van het levensmiddelmonster werd dit resultaat bekomen ondanks het feit dat de marktdeelnemer een reeks procedures had ingevoerd om de aanwezigheid van van GGO’s afgeleide producten te vermijden. Bovendien wezen de resultaten van andere analyses die binnen het bedrijf werden uitgevoerd op verschillende partijen ingrediënten niet op de aanwezigheid van van GGO’s afgeleide producten. Bovendien werden in één ingrediëntmonster van genetisch gemodifi ceerde soja afgeleide producten aangetroff en in een hoeveelheid van minder dan de wettelijke drempel van 1 %. De fabrikant kon in dat geval aantonen dat preventiemaatregelen waren getroff en en meende dat het ging om een accidentele of technisch onvermijdbare besmetting. Er werd geen enkel product aangetroff en dat was afgeleid van genetisch gemodifi ceerde maïs. In tegenstelling tot soja wordt maïs in grote hoeveelheden geteeld in Europa waar de teelt van genetisch gemodifi ceerde maïs nog steeds onbelangrijk is. De resultaten worden gedetailleerd weergegeven in de vorm van tabellen. Tabel 4.27 bevat de resultaten die voor levensmiddelen werden bekomen terwijl tabel 4.28 de resultaten weergeeft die betrekking hebben op de ingrediënten. Gelet op de gevoeligheid van de huidige analysemethodes, kan de waarde van 0,1 % beschouwd worden als de waarde die overeenkomt met de detectielimiet. Bij waarden lager dan 0,1 % gaat men ervan uit dat het monster vrij is van GGO’s.

Tabel 4.27 : Resultaten van de op levensmiddelen uitgevoerde analyses Soort van levensmiddel Aantal monsters Voedingsmiddelen, fabricage, distributie Minder dan 0,1% GGO’s Aantal monsters met Een GGO-gehalte tussen 0,1% en 1% Baby en kindervoeding 5 5 0 0 Koekjes en gebak 10 9 0 1 Ontbijtgranen 3 3 0 0 Chips en aperitiefkoekjes 10 10 0 0 Brood 4 4 0 0 Vlees- of visbereidingen 10 10 0 0 Soep, saus en room 12 12 0 0 Andere 5 5 0 0 Totaal 59 58 0 1 Tabel 4.28 : Resultaten van de op ingrediënten uitgevoerde analyses Aantal monsters Minder dan 0,1% GGO’s Aantal monsters met Een GGO-gehalte tussen 0,1 % en 1 % 4.4.2. Controles op de door fabrikanten opgezette preventiesystemen Meer dan 1 % GGO’s 77 75 1 1 Er bestond in 2002 geen enkele expliciete bepaling die de fabrikanten van levensmiddelen ertoe verplicht bijzondere systemen op te zetten om ervoor te zorgen dat geen GGO’s voorkomen in hun ingrediënten. Er waren niettemin een aantal aspecten uit de reglementering die de fabrikanten ertoe aanzetten hieraan aandacht te besteden : • het verbod op het gebruik van GGO’s of daarvan afgeleide producten die niet zijn toegestaan in het kader van verordening 258/97 (8) ; • de verplichte etikettering wanneer GGO’s of daarvan afgeleide producten meer dan 1 % van het ingrediënt uitmaken ; Meer dan 1% GGO’s 127

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv