Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

Woord vooraf Beste

Woord vooraf Beste lezer, Terwijl je dit leest heb je het allereerste activiteitenverslag van het FAVV in handen. Het verslag handelt over de activiteiten van de verschillende diensten van het Voedselagentschap tijdens het jaar 2002. Het jaar 2002 was een erg moeilijk jaar, waarin onze organisatie nog niet op punt stond. De diensten werkten nog volledig los van elkaar, de integratie moest nog worden aangevat. Verschillende crisissen en incidenten zorgden voor grote commotie, onzekerheid en spanningen in en rond het FAVV. De verwikkelingen rond de PCB-aff aire resulteerden zelfs in het ontslag van toenmalig Gedelegeerd Bestuurder Luc Beernaert. De aanstelling van Xavier De Cuyper als Gedelegeerd Bestuurder ad interim zorgde voor nieuwe impulsen in het wordingsproces en de vormgeving van het Voedselagentschap. De opmaak van dit activiteitenverslag was geen sinecure. We werden immers geconfronteerd met de gevolgen van de moeilijke opstart van het FAVV. De rapportering vanuit de verschillende vroegere diensten was niet éénvormig. Dit maakt dat we met betrekking tot onze activiteiten in 2002 soms over heel gedetailleerde en betrouwbare gegevens beschikken, maar in andere gevallen ook weer niet. We hebben dat niet weggemoff eld, de beschikbare informatie wordt weergegeven. Ondanks alle onvolkomenheden is dit activiteitenverslag een opvallende eersteling. Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische overheid beschikken we over een bundeling van alle offi ciële controles, inspecties en analyseresultaten op de ganse Belgische voedselketen : echt van riek tot vork ! Je vindt in dit rapport informatie over grondstoff en, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, distributie, horeca. Vroeger moest je voor het verzamelen van deze gegevens een lange lijdensweg doorlopen. Een meer tastbaar bewijs van de uitbouw van de nieuwe, geïntegreerde structuur die het FAVV is, is moeilijk denkbaar. Het Voedselagentschap is een organisatie in opbouw. Wij zijn fi er ons eerste activiteitenverslag voor te stellen, maar zijn ons bewust van de gebreken ervan. We doen er alles aan om tegen volgend jaar alle onvolkomenheden de wereld uit te helpen. Ik dank iedereen die de voorbije jaren heeft meegewerkt aan de uitbouw van het FAVV. Veel informatief leesplezier ! Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder 11

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv