Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

130 Tabel 4.29 :

130 Tabel 4.29 : Algemene hygiëne voor de keukens in eigen beheer van de scholen % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Niet gecontroleerd Lokalen, uitrustingen 6 36 52 6 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 12 35 45 8 Water / IJs 0 4 79 17 Beheersing van afval 1 9 83 7 Persoonlijke hygiëne 2 16 73 9 Beheersing gevaarlijke, toxische en niet eetbare stoff en Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten Stockageen bewaarvoorwaarden Temperatuur van de producten Etikettering van de producten Vervoers- en distributievoorwaarden 0 5 74 21 1 5 81 13 5 16 70 9 4 14 71 11 1 11 66 22 1 5 66 28

Tabel 4.30 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de keukens in eigen beheer van de scholen % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 22 13 65 Toepassing HACCP plan (2) 30 16 54 Herziening HACCP plan 17 14 69 Documentatie 18 13 69 Opleiding 25 17 58 Globale beoordeling 23 14 63 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? De algemene hygiëne in de schoolkeukens was in 2002 vrij goed. Non-conformiteiten werden voornamelijk vastgesteld voor de lokalen en de uitrusting. Ook het reinigings- en ontsmettingsprogramma vertoonde vaak tekortkomingen. In mindere mate werden non-conformiteiten vastgesteld voor persoonlijke hygiëne, voor de stockage- en bewaarvoorwaarden en voor de temperatuur van de producten. Betreff ende de veiligheidsprocedures werd vastgesteld dat slechts 23% van de bezochte keukens enigszins voldeden. In 63 % van de gevallen bleek de uitwerking en toepassing van veiligheidsprocedures zelfs volledig afwezig. Er werd wel vastgesteld dat, hoewel de op HACCP gebaseerde principes slechts in beperkte mate op papier gezet werden (weinig documentatie, geen uitgewerkt HACCP plan), er in de praktijk toch vaak een aantal van deze principes gehanteerd werden. Dit verklaart de hogere cijfers voor de toepassing van de HACCP principes ten opzichte van de cijfers voor de aanwezigheid van een HACCP plan. In de keukens was slechts in 10 % van de gevallen een gids voor goede hygiënepraktijken (GGHP) aanwezig. Samenvattend kan gesteld worden dat hier nog heel wat werk moet verricht worden. Toch zijn een aantal schoolkeukens al heel goed in orde. In ongeveer 25 % van de gevallen resulteerden de inspectiebezoeken in een mondelinge verslaggeving of toelichting, in ongeveer 75 % van de gevallen in een schriftelijk verslag of in een verwittiging. In het kader van dit programma werden in 3 gevallen in de scholen producten uit de handel genomen. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 131

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv