Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

132 4.5.1.2. Rust- en

132 4.5.1.2. Rust- en verzorgingstehuizen In 2002 werden in het kader van dit programma 325 keukens van dergelijke instellingen bezocht. Dit vertegenwoordigt ongeveer 15 % van het totaal aantal rust- en verzorgingstehuizen. Tabel 4.31 : Algemene hygiëne voor de keukens van rust- en verzorgingstehuizen % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Niet gecontroleerd Lokalen, uitrustingen 6 26 54 14 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 5 30 50 15 Water / IJs 0 1 80 19 Beheersing van afval 1 5 80 14 Persoonlijke hygiëne 0 10 77 13 Beheersing gevaarlijke, toxische en niet eetbare stoff en Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten Stockageen bewaarvoorwaarden Temperatuur van de producten Etikettering van de producten Vervoers- en distributievoorwaarden 0 2 75 23 1 6 76 17 3 12 67 18 3 12 66 19 2 12 71 15 0 3 64 33

Tabel 4.32 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de keukens van rust- en verzorgingstehuizen % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 45 23 32 Toepassing HACCP plan (2) 41 31 28 Herziening HACCP plan 38 26 36 Documentatie 42 16 42 Opleiding 44 29 27 Globale beoordeling 42 25 33 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? De inspectiebezoeken tonen aan dat voor de algemene hygiëne de situatie in de keukens van de rusten verzorgingstehuizen goed is. Ook hier situeerden de non-conformiteiten zich vooral op het gebied van de lokalen en de uitrusting en van het reinigings- en ontsmettingsplan. In geringe mate werden ook op het gebied van de stockage- en bewaarvoorwaarden, de temperatuur en de etikettering van de producten tekortkomingen vastgesteld. In 2002 waren in de rust- en verzorgingstehuizen de HACCP principes in 42 % van de keukens voldoende uitgewerkt, maar voor 33 % van de bezochte keukens bleek dat nog geen veiligheidsprocedures uitgewerkt en toegepast werden. In 17 % van de keukens kon men een GGHP terugvinden. Voor 66 % van de bezochte keukens werd een schriftelijk verslag of verwittiging opgemaakt. Daarbij werd voor één keuken proces-verbaal opgesteld en werd voor één keuken van een rust- en verzorgingstehuis de vergunning ingetrokken. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 133

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv