Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

134 4.5.1.3.

134 4.5.1.3. Ziekenhuizen In 2002 werden 36 ziekenhuiskeukens bezocht. Dit vertegenwoordigt ongeveer 11 % van het totaal aantal ziekenhuizen. Tabel 4.33 : Algemene hygiëne voor de keukens van ziekenhuizen % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Niet gecontroleerd Lokalen, uitrustingen 8 22 58 12 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 3 25 64 8 Water / IJs 0 0 69 31 Beheersing van afval 0 3 86 11 Persoonlijke hygiëne 0 14 75 11 Beheersing gevaarlijke, toxische en niet eetbare stoff en Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten Stockageen bewaarvoorwaarden Temperatuur van de producten Etikettering van de producten Vervoers- en distributievoorwaarden 0 0 78 22 0 0 89 11 6 19 64 11 3 11 75 11 0 22 67 11 0 3 67 30

Tabel 4.34 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de keukens van ziekenhuizen % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 59 24 17 Toepassing HACCP plan (2) 53 32 15 Herziening HACCP plan 47 32 21 Documentatie 47 35 18 Opleiding 73 21 6 Globale beoordeling 55 30 15 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? Algemeen bekeken scoorden de keukens van de ziekenhuizen in 2002 goed op het gebied van algemene hygiëne. De vastgestelde non-conformiteiten deden zich op dezelfde domeinen voor als bij de andere gemeenschapskeukens, namelijk op het gebied van de lokalen en de uitrusting, het reinigingsen ontsmettingsprogramma, de temperatuur, de etikettering van de producten en de vervoers- en distributievoorwaarden. De veiligheidsprocedures in de ziekenhuiskeukens waren reeds voor 55 % van de keukens voldoende uitgewerkt. In 42 % van de gevallen was ook een GGHP aanwezig. Hier komt duidelijk naar voor dat reeds heel wat inspanningen gedaan werden. Er blijft echter nog een lange weg te gaan : 15 % van de bezochte keukens had in 2002 nog geen uitgewerkte en toegepaste veiligheidsprocedures. Positief is ook dat voor 75 % van de bezochte keukens de opleiding aan het personeel voldoende tot goed was. Voor de ziekenhuiskeukens werd geen proces-verbaal opgesteld, wel werd in ongeveer 66 % van de gevallen een schriftelijk verslag of een verwittiging aan de verantwoordelijke overgemaakt. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 135

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv