Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

136 4.5.1.4.

136 4.5.1.4. Kinderdagverblijven In 2002 werden in het kader van dit programma 14 kinderdagverblijven bezocht. Tabel 4.35 : Algemene hygiëne voor de keukens van kinderdagverblijven % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Niet gecontroleerd Lokalen, uitrustingen 0 7 93 0 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 0 0 100 0 Water / IJs 0 0 100 0 Beheersing van afval 0 0 100 0 Persoonlijke hygiëne 0 7 93 0 Beheersing gevaarlijke, toxische en niet eetbare stoff en Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten Stockageen bewaarvoorwaarden Temperatuur van de producten Etikettering van de producten Vervoers- en distributievoorwaarden 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 57 43 21 0 79 0 0 36 50 14 0 14 64 22

Tabel 4.36 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de keukens van kinderdagverblijven % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 43 0 57 Toepassing HACCP plan (2) 38 5 57 Herziening HACCP plan 36 0 64 Documentatie 7 7 86 Opleiding 43 4 53 Globale beoordeling 33 3 64 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? Op basis van de beperkte gegevens is het niet mogelijk om een algemeen besluit op te stellen, doch op basis van deze gegevens is op het gebied van de veiligheidsprocedures in 33% van de keukens de globale beoordeling voldoende. Opvallend was dat de documentatie op het gebied van veiligheidsprocedures bijna in alle gevallen onvoldoende of afwezig was. Bij 14 % van de kinderdagverblijven werd een GGHP aangetroff en. Voor de algemene hygiëne werden voornamelijk non-conformiteiten vastgesteld voor de temperatuur en de etikettering van de producten. Deze sector moet in de toekomst zeker van nabij worden opgevolgd. Het betreft immers voornamelijk zuigelingenvoeding. Het niet respecteren van vermeldingen op de etikettering en het bewaren of bereiden van gerechten op een verkeerde temperatuur is zeer risicovol voor de gevoelige groep van baby’s en peuters. Voor de kinderdagverblijven werd in bijna alle gevallen een schriftelijk rapport of een verwittiging opgemaakt. 4.5.1.5. Algemeen besluit voor de gemeenschapskeukens Globaal bekeken was de algemene hygiëne in keukens in 2002 redelijk tot vrij goed. Tekortkomingen werden vooral vastgesteld op het gebied van de lokalen en de uitrusting en van het reinigings- en ontsmettingsprogramma. Er werden geen grote verschillen vastgesteld tussen de verschillende collectiviteiten in scholen, ziekenhuizen en rusthuizen. De kinderdagverblijven vormen hierop een uitzondering, met opvallende tekortkomingen op het gebied van de temperatuur van de producten. Alhoewel er op basis van het aantal uitgevoerde audits niet veralgemeend mag worden, moet de sector van de kinderdagverblijven in de toekomst zeker van nabij worden opgevolgd. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 137

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv