Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

138 Tabel 4.37 : Globaal

138 Tabel 4.37 : Globaal overzicht van de algemene hygiëne in gemeenschapskeukens % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Niet gecontroleerd Lokalen, uitrustingen 6 31 54 9 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 9 32 48 11 Water / IJs 0 3 79 18 Beheersing van afval 1 7 82 10 Persoonlijke hygiëne 1 14 75 10 Beheersing gevaarlijke, toxische en niet eetbare stoff en Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten Stockageen bewaarvoorwaarden Temperatuur van de producten Etikettering van de producten Vervoers- en distributievoorwaarden 0 4 75 22 1 5 80 14 4 14 68 13 4 13 69 14 1 12 68 19 1 4 65 30

Tabel 4.38 : Globale beoordeling van de veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de verschillende onderverdelingen binnen de gemeenschapskeukens % Voldoende Onvoldoende Afwezig Scholen 23 14 63 Kinderdagverblijven 33 3 64 Rust- & verzorgingstehuizen 42 25 33 Ziekenhuizen 55 30 15 Uit de cijfergegevens van tabel 4.38 blijkt duidelijk dat er in 2002 tussen de verschillende sectoren grote verschillen bestonden met betrekking tot de veiligheidsprocedures op basis van de HACCP principes (9). Globaal kan gesteld worden dat de grootkeukens van ziekenhuizen het verst gevorderd zijn. Niettegenstaande er een goedgekeurde gids is voor goede hygiënische praktijken bij de voedselvoorziening in grootkeukens en verzorgingsinstellingen, blijft de verdeling van deze gids in de gemeenschapskeukens toch beperkt. Omwille van de veelal gevoelige bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, zieken, …), is de controle op de veiligheid van de voeding in de gemeenschapskeukens zeer belangrijk en krijgt het programma voor de gemeenschapskeukens in 2003 een vervolg. Er zal daarbij nog meer de nadruk gelegd worden op de melkkeukens binnen de ziekenhuizen en de kinderdagverblijven omwille van de mogelijk zware gevolgen verbonden aan eventuele contaminaties. Zoals eerder gesteld gaan steeds meer scholen over van een keuken in eigen beheer naar maaltijden geleverd door een cateringbedrijf. In het programma 2003 zullen deze bedrijven eveneens opgenomen worden. 4.5.2. Gecoördineerde programma’s In het kader van een gecoördineerd programma van de Europese Commissie (12) zijn in 2002 een aantal inspecties uitgevoerd teneinde de veiligheid van vruchtensappen en versneden groenten na te gaan. 4.5.2.1. Niet gepasteuriseerde vruchten- en groentesappen Voor alle sappen bestaat er een gevaar op microbiologische verontreiniging, in het bijzonder voor sappen die geen enkele warmtebehandeling ondergaan. Hoewel de kans op verontreiniging met gevaarlijke pathogenen relatief klein is, kan een verontreiniging wel ernstige gevolgen hebben voor risicogroepen (Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7). Dit programma heeft als doel de bacteriologische veiligheid van vruchten- en groentensappen te controleren en de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid te bewaken. Daarom bestaat dit programma uit twee delen : een controle op de toepassing van de HACCP-beginselen en een bacteriologische analyse (zie deel 4.2.3). In totaal werden 40 bedrijven bezocht : 9 fabrikanten en 31 verkopers van vruchtensappen. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 139

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv