Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

140 Tabel 4.39 :

140 Tabel 4.39 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de fabrikanten van vruchtensappen (9 bedrijven) % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 41 23 36 Toepassing HACCP plan (2) 38 15 37 Herziening HACCP plan 33 22 45 Documentatie 34 22 44 Opleiding 48 12 50 Globale beoordeling 39 19 42 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? Tabel 4.40 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de verkopers (horeca, detailhandel of collectiviteit) van vruchtensappen (31 bedrijven) % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 55 21 24 Toepassing HACCP plan (2) 49 25 26 Herziening HACCP plan 45 28 27 Documentatie 36 16 48 Opleiding 55 11 34 Globale beoordeling 48 20 32 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? Slechts 39 % van de fabrikanten had de HACCP principes goed uitgewerkt en toegepast. In 42 % van de gevallen waren deze veiligheidsprocedures volledig afwezig. Met betrekking tot de extrapollatie van deze onderzoeksresultaten is wel voorzichtigheid geboden aangezien ze op slechts 9 bedrijven gebaseerd zijn.

In de detailhandel waren de veiligheidsprocedures in ongeveer de helft van de bedrijven voldoende, maar ook hier waren in 32 % van de gevallen geen veiligheidsprocedures uitgewerkt. De documentatie van hun HACCP systeem bleef in de bedrijven zeer beperkt. In 12,5 % van de gevallen was een GGHP aanwezig. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft een schriftelijk verslag of een verwittiging ontvangen. De meeste non-conformiteiten werden vastgesteld op het gebied van producttemperatuur. 4.5.2.2. Geschild of gesneden vers fruit en verse groenten (4de gamma) (13) Voor voorgesneden vers fruit en verse groenten bestaat een risico op verontreiniging met microorganismen, waaronder menselijke pathogenen. Bepaalde factoren dragen bij tot de microbiologische verontreiniging met pathogenen, vooral wanneer het fruit en de groenten rauw worden gegeten en verschillende handelingen (snijden, schillen, raspen, ..) op het rauwe product gebeuren. Analoog aan het gecoördineerd programma vruchtensappen bestaat dit programma ook uit 2 delen, namelijk een controle van de HACCP-principes aan de hand van inspectiebezoeken en een bacteriologische analyse (zie deel 4.2.2.1). Er werden 99 bedrijven bezocht voor inspectie van de veiligheidsprocedures, waarvan 24 fabrikanten en 75 bedrijven die dergelijke producten in de handel brengen. Tabel 4.41 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor fabrikanten van gesneden vers fruit of groenten (24 bedrijven) % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 56 23 21 Toepassing HACCP plan (2) 50 28 22 Herziening HACCP plan 46 21 33 Documentatie 29 21 50 Opleiding 52 21 27 Globale beoordeling 47 23 30 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 141

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv