Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

142 Tabel 4.42 :

142 Tabel 4.42 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de detailhandel van gesneden vers fruit of groenten (75 bedrijven) % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 51 15 34 Toepassing HACCP plan (2) 45 26 29 Herziening HACCP plan 37 21 42 Documentatie 43 19 38 Opleiding 43 17 40 Globale beoordeling 43 20 37 (1) Theoretische uitwerking – Is dit voorzien, is hierover nagedacht ? (2) Praktische uitwerking – Wordt dit begrepen en toegepast op het terrein ? De situatie geleek sterk op de toestand bij de bedrijven die vruchtensappen al dan niet fabriceren en in de handel brengen. In een groot aantal van de gevallen hadden de bedrijven beide productsoorten in het assortiment. Bij 11 % van de bedrijven was een GGHP aanwezig. Twee derde van de bedrijven werden op de hoogte gebracht van non-conformiteiten of onvoldoende geachte procedures aan de hand van een schriftelijk rapport of verwittiging. In één geval werd een proces-verbaal opgesteld.

4.5.3. Automatische soft-ice verdelers Uit de resultaten van het programma 2001 was de slechte bacteriologische kwaliteit van soft-ice gebleken. In hetprogramma 2002 werd dan ook bijzonder aandacht besteed aan algemene hygiëne en aan 3 kritische punten bij het gebruik van deze toestellen: de reinigingsprocedure (frequentie, effi ciëntie, …), de kennis van het toestel en de volledige leegloop van het toestel (vat en leidingen) voor het opnieuw vullen en gebruiken. Er werden 62 installaties geïnspecteerd. Tabel 4.43 : Belangrijke criteria bij de controle van soft-ice verdelers 4.6. Additieven % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Algemene hygiëne 2 14 84 Reinigingsprocedure 8 32 60 Kennis van de werking van het toestel en de reinigingsprocedure De algemene hygiëne was in 84 % van de gevallen goed, doch in 2 % van de gevallen werd een zware tekortkoming vastgesteld. In het algemeen was men vrij goed op de hoogte van de werking van het toestel en de reinigingsprocedure. De eigenlijke toepassing van de reinigingsprocedure en de volledige leegloop van het toestel (vat en de leidingen) voor het opnieuw vullen en gebruiken, was slechts in 60 % respectievelijk 65 % van de toestellen conform. Voor de helft van de uitgevoerde inspectiebezoeken werd een schriftelijk rapport of verwittiging aan de verantwoordelijke overgemaakt. Er werd één proces-verbaal opgesteld. 4.6.1. Propyleenglycol in gebak 5 13 82 Volledige leegloop 8 27 65 Er werd in 2002 een programma voor propyleenglycol in industriële bakkerijen opgezet. Dit additief wordt vaak gebruikt bij de productie van cakes, madeleines, frangipanes en dergelijke meer. Propyleenglycol mag als oplosmiddel van kleurstoff en, emulgatoren, anti-oxidantia en enzymen gebruikt worden. Het uiteindelijke gehalte ervan in het levensmiddel mag echter niet groter zijn dan 1 g/kg (14). Er waren reeds eerder problemen vastgesteld met Belgische producten. In 2001 werden RASFFberichten verspreid over te hoge gehalten van dit additief dat soms verkeerdelijk gebruikt wordt om cakes en gebak zachter te maken. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 143

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
2010 - Favv