Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

146 Het FAVV en de

146 Het FAVV en de laboratoria

5. Het FAVV en de laboratoria In het kader van zijn bewakingsopdracht maakt het FAVV veelvuldig gebruik van de diensten van de laboratoria ter ondersteuning van zijn controles en acties. De kwaliteit van de resultaten is daarom een eerste vereiste. In het totaal wordt aan laboratoriumresultaten een budget verbonden van om en bij de 60 miljoen €. De details en de context van deze analyses zijn beschreven in de overige hoofdstukken. Binnen het pakket aan analyses, die uitgevoerd worden in het kader van de competentie en de opdracht van het FAVV, kunnen kortweg gesteld twee soorten analyses onderscheiden worden : • de bepaling van kwaliteitsparameters, • de bepaling van veiligheidsparameters. 5.1. Het netwerk van laboratoria Voor de uitvoering van de analyses beschikt het FAVV over 5 eigen labo’s en een 70-tal externe en onafhankelijke laboratoria. Daarnaast zijn er in het domein van de dierengezondheid en het dierenwelzijn een 8-tal laboratoria actief die gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierenziekten en het uitvoeren van autopsies. Deze laatste groep onderging in 2002 een ingrijpende herstructurering die het geheel onderbrengt in 2 organisaties namelijk DGZ Vlaanderen en ARSIA. Dit netwerk wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomschreven domeinen. Figuur 5.1 : Netwerk van erkende en geaccrediteerde labo’s 5 FAVV labs NRL residu contaminanten, microbiologie 70 Erkende onafhankelijke labs NRL 8 Dierengezondheid (DGZ) dierengezondheid Als kwaliteitscriterium voor de laboratoria van het netwerk geldt de accreditatie als een vereiste. Deze accreditatie wordt afgeleverd door BELTEST, het Belgische accreditatieorganisme. Sinds 2002 is in alle laboratoria de norm EN 17025 van toepassing. Deze omschakeling is het gevolg van de aanpassing van de normalisatie inzake accreditatiecriteria. De toepassing van de criteria wordt door BELTEST periodiek geaudit (periodiciteit van 12 à 18 maanden). Deze laboratoria nemen geregeld deel aan interlaboratoriumproeven. De performantie wordt door BELTEST geëvalueerd evenals de eventuele bijsturing. Het FAVV en de laboratoria 147

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv