Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

148 5.2. De

148 5.2. De FAVV-laboratoria Figuur 5.2 : De FAVV-laboratoria De laboratoria van het FAVV zijn gevestigd in Gentbrugge, Luik, Tervuren, Melle en Gembloux. De eerste drie zijn geaccrediteerd. Voor het labo gelegen te Gembloux werd de auditprocedure ingezet in 2002 terwijl voor het labo gelegen te Melle een aanvang werd gemaakt met de introductie van het kwaliteitssysteem. De laboratoria hebben ieder hun werkgebied dat gekenmerkt is door een multidisciplinaire aanpak en kleine series. Gentbrugge Residuen en contaminanten Zaden en meststoffen Melle Zuivel, microbiologie en chemie Luik Pesticiden, meststoffen, aflatoxines, voeders, additieven Gembloux Zuivel, microbiologie en chemie Tervuren Voeders, mycotoxines, additieven, residus De uitrusting van de laboratoria werd in 2002 uitgebreid met nieuwe technieken waarvan de voornaamste de LC/MS is. In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de apparatuur in de verschillende laboratoria.

Tabel 5.1 : Overzicht van de apparatuur in de verschillende FAVV-laboratoria Gentbrugge Melle Tervuren Gembloux Luik 3 HPLC GC-MS NIRS GC-MS GC-MS Elisa reader 4 GC Fibertec 5 GC HPLC 3 HPLC DAD 3 HPLC Kjeltec HPLC NIRS 2 LC-MS Cryoscoop 2 GC-ECD Vacüumdroogstoof AAS 4 GC-MS Vacüumdroogstoof GC-MS Cryoscoop IC ICP-OES Spectrofotometer LC-MS Spectrofotometer 3 GC-FID en ECD AAS grafi et AAS hydridegeneratie IC : uv-en geleidbaarheidsdetectie Koelbroedstoof 3 LC-HPLC-DAD Koelbroedstoof Densimeter De analyses in de eigen laboratoria gebeuren in opdracht van het FAVV zelf. Daarnaast zijn er eveneens prestaties voor derden waaronder als opdrachtgevers andere Federale Overheidsdiensten (zoals bijvoorbeeld Justitie), gewestelijke overheden en in zeer beperkte mate bedrijven. De inkomsten die verbonden zijn aan deze activiteit bedroegen 1,6 miljoen € in 2002. Het FAVV en de laboratoria 4 LC-HPLC-UV- Fluoro Spectrofotometer Laminaire fl ow LC-HPLC-UV Vapodest PCR Microscopie Electroforese Microscopie en beeldverwerking Laminaire fl ow Microscopie en beeldverwerking 149

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv