Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

150 Tabel 5.2 geeft een

150 Tabel 5.2 geeft een overzicht van het aantal uitgevoerde analyses per labo en per soort analyse. De cijfers hebben betrekking op aantallen analyses hetgeen niet overeenkomt met aantal stalen. Tabel 5.2 : Overzicht van het aantal uitgevoerde analyses per labo en per soort analyse Labo Aard analyse Aantal bepalingen Gentbrugge Gembloux Melle Anabolica 5.045 Beta-agonisten 4.155 Corticosteroïden 3.927 Chlooramfenicol 1.619 PCB 6.105 Sulfonamiden 1.110 Chloormequat 833 Thyreostatica 105 Meststoff en 6.061 Voeders 3.003 Zaaizaadanalyse 3.505 Certifi catie zaden 4.822 Globodera 8.074 ong. 25 % van alle testen zijn in opdracht van derden Microbiologie 4.085 Chromatografi e 1.533 Chemische analysen 5.962 ong. 30 % in opdracht van BIRB Microbiologie 5.614 Chromatografi e 1.493 Chemische analysen 10.198 ong. 35 % in opdracht van BIRB

Luik Tervuren 5.3. De wetenschappelijke instellingen als referentielaboratoria Deze instellingen zijn de wetenschappelijke ondersteuning van het hele netwerk. Ze zijn op nationaal en internationaal vlak aangeduid om de wetenschappelijke en technische aspecten in verband met bepaalde disciplines te volgen. Deze expertisecentra staan in voor de standaardisatie van analysemethoden, ontwikkeling van diagnostische methoden en organisatie van ringonderzoeken als externe kwaliteitscontrole. Zij onderhouden een verzameling referentiematerialen en standaardreagentia. Zij verzorgen technische en wetenschappelijke training en coördineren studies. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het CODA zijn wetenschappelijke instellingen die opgenomen zijn in de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij hebben aldus een bijzondere relatie met het FAVV. Daarnaast wordt deze opdracht van referentielaboratorium eveneens waargenomen door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik en door het Tropisch Instituut in Antwerpen. In de zuivelsector vervullen het CLO van Melle en het CRA van Gembloux ook een functie als referentielaboratorium. Het FAVV en de laboratoria Meststoff en 1.235 Mycotoxines 157 Voeders 1.924 Dierenmeel 725 PCB 3.005 Pesticiden 891 TGP257 ong. 25 % van alle testen zijn in opdracht van derden Additieven 1.316 Dierenmeel 1.241 Voeders 5.503 Antibiotica 1.706 Cocciostatica 1.529 PCB 4.528 Mycotoxines 732 ong. 20 % van alle testen zijn in opdracht van derden 151

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv