Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

154 Bijlagen Bijlage 1 :

154 Bijlagen Bijlage 1 : Samenstelling Raadgevend Comité op 31 december 2002 Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : • Mevrouw Sonja Broucke, voorgedragen door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) • Mevrouw Eva Brumagne, voorgedragen door de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging vzw (KAV) • Mevrouw Sigrid Lauryssen, voorgedragen door de Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop vzw • De heer Robert Remy, voorgedragen door de Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop vzw • Mevrouw Ingrid Vanhaevre, voorgedragen door het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) • Mevrouw Vera Dos Santos Costa, voorgedragen door de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) • De heer Michel Vandenbosch, voorgedragen door Global Action in the Interest of Animals vzw (GAIA) • Mevrouw Esmeralda Borgo, voorgedragen door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL Vlaanderen) Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie : • De heer Jos Matthys, voorgedragen door de Boerenbond (BB) • De heer Camiel Adriaens, voorgedragen door het Algemeen Boerensyndikaat vzw • De heer Pierre Ska, voorgedragen door de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) • Mevrouw Marie-Laurence Semaille, voorgedragen door de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) Vertegenwoordiger van een organisatie van de verbruikers en producenten van producten van de biologische landbouw : • Mevrouw Relinde Baeten, voorgedragen door BioForum vzw Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding : • De heer Yvan Dejaegher, voorgedragen door de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten vzw (BEMEFA) Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de industrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het Agentschap vallen : • De heer René Maillard, voorgedragen door de Beroepsvereniging van de Internationale Vlees- en Veehandel, de Belgische Exportslachthuizen en Exportuitsnijderijen vzw (BIVEX) voor de sector van de slachterijen • Mevrouw Marina Lepeire-Nollet, voorgedragen door de Rederscentrale voor de sector van de zeevisserij • De heer Johan Hallaert, voorgedragen door de Federatie Voedingsindustrie vzw (FEVIA) voor de sector van de fabricage van voedingsmiddelen • De heer Mark Dockx, voorgedragen door het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT) voor de sector van de groenten- en fruitveilingen • Mevrouw Georgette Detiège, voorgedragen door de Federatie van de Chemische Industrie van België vzw (FEDICHEM) voor de sector van de chemische nijverheid

Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het Agentschap vallende handel : • De heer Alain Verhaeghe, voorgedragen door de Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (FEDIS) • De heer Luc Ardies, voorgedragen door de Nationale Centrale voor Levensmiddelenbedrijven (CLB) Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : • Mevrouw Sophie Meurice • De heer Hugo Nimmegeers Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en van elk van de gemeenschappen : • De heer Jules Van Lieff eringe, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • De heer Dirk Wildemeersch, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • Mevrouw Cristine Deliens, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française de Belgique • De heer Michel Vanquaillie, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement Wallon • Mevrouw Liane Deweghe, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering • Mevrouw Marie-Claire Hames, voorgedragen door de Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 155

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV