Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

156

Bijlage 2 : Samenstelling Wetenschappelijk Comité op 31 december 2002 Voorzitter : Prof. Dr. ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Ondervoorzitter : Prof. Dr. Jacques Decallonne, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques Eff ectieve leden : Dr. Jens-Jorgen Larsen, internationaal deskundige, Institute of Food safety and Toxicology, Danish Veterinary and Food Administration Dr. ir. Gilbert Berben, Centre de Recherches agronomiques de Gembloux Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire Prof. Dr. ir. Johan Debevere, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen De heer Jean-Marie Degroodt, Institut scientifi que de Santé publique Dr. Marie-Paule Delcour-Firquet, Institut scientifi que de Santé publique Dr. Lic. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Dr. Lic. Lieve Herman, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Gent Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Dr. ir. Yvan Larondelle, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques Dr. ir. Patrick Meeus, Centre de Recherches agronomiques de Gembloux Dr. ir. Luc Pussemier, Centre de Recherche vétérinaire et Agrochimie Prof. Dr. Etienne Thiry, université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire Prof. Dr. ir. Paul Tobback, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Prof. Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit voor Diergeneeskunde Prof. Dr. Carlos van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 157

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv