Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

158 Bijlage 3 : Lijst

158 Bijlage 3 : Lijst van gebruikte afkortingen AAS Atomaire Absorptiespectrometrie ARSIA Association Régionale de Santé et d’Identifi cation Animales BIRB Belgisch Interventie- en Restitutiebureau BSE Boviene Spongiforme Encefalopathie of gekkekoeienziekte CLO Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Coda Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CONSUM CONtaminant SUrveillance systeM CRA Centre de Recherches Agronomiques CRD Chronic Respiratory Disease CVTI Collectieve voedseltoxiïnfecties DAD Diode Array Detector DGZ Vlaanderen Dierengezondheid Vlaanderen DMO Dierenarts met opdracht DSP Diarrheic Shellfi sh Poison ECD Electron Capture Detector EG Europese Gemeenschap EU Europese Unie FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FID Flame Ionisation Detector FOD Federale overheidsdienst GC Gaschromatografi e GGHP Gids voor goede hygiënepraktijken GGO Genetisch gemodifi ceerd organisme GIP Grensinspectiepost(en) GRM Gespecifi ceerd risicomateriaal HACCP Hazard analysis and critical control points (risicoanalyse en kritische controlepunten) HPLC Hoge druk vloeistofchromatografi e I & R Identifi catie en registratie IC Ionenchromatografi e ICP-OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer KB Koninklijk besluit KI Kunstmatige inseminatie LC Vloeistofchromatografi e MB Ministerieel besluit MPA Medroxyprogesteronacetaat MRL Maximum Residu Level MS Massaspectrometrie NIRS Near Infrared Spectrometry NRL Nationaal Referentie Laboratorium NSAIDS Non-steroidal anti-infl ammatory drugs OIVO Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties OSE Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën

OVOCOM Overlegplatform voor de voedermiddelenkolom (vzw) PCB Polychlorinated Biphenyls PCR Polymerase Chain Reaction RASFF Het RAS of Rapid Alert System werd uitgebreid naar de veevoedersector : het heeft nu niet alleen betrekking op voedsel of «food» maar ook op voeder of «feed». Vandaar dat nu gesproken wordt van RASFF of Rapid Alert System for Food and Feed. RL Richtlijn Sanitel Geïnformatiseerd identifi catie- en registratiesysteem voor nutsdieren TEQ Toxicity equivalent TGP Gepolymeriseerde triglyceriden UV Ultraviolet WIV Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid WHO World Health Organisation - Wereldgezondheidsorganisatie 159

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv