Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

14 januari februari

14 januari februari maart vragen en klachten door het Meldpunt en de operationele diensten van het Voedselagentschap. Hieronder volgt een beknopt overzicht van het aantal en het soort vragen en klachten die in 2002 bij het Meldpunt werden ingediend. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook de buitendiensten van het FAVV regelmatig met vragen en klachten geconfronteerd werden. Deze werden echter niet in volgend overzicht opgenomen. 1.1.2.1. Vragen In 2002 werden in totaal 1447 vragen genoteerd. De meeste vragen werden telefonisch gesteld, maar ook e-mail zat in de lift. Figuur 1.1 illustreert dat het maandelijkse aantal vragen naar het einde van het jaar toenam. De meeste vragen situeerden zich in de categorieën contaminanten (311), FAVV (276), allergenen (160), dranken (65) en vlees en vleesproducten (60). In het najaar heeft het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu een brochure gepubliceerd met als titel “Hoe voorverpakte voedingsmiddelen te kiezen wanneer men allergisch is voor één of meerdere ingrediënten”. Deze publicatie heeft in november geleid tot een 120-tal vragen bij het meldpunt. 28 41 71 111 78 109 141 101 107 192 312 155 april mei juni juli augustus september oktober november december TOTAAL : 1447 Figuur 1.1 Meldpunt : maandelijks aantal vragen De meeste vragen konden snel beantwoord worden, zoniet onmiddellijk dan wel in één à twee dagen tijd (mediaanwaarde van de gemiddelde antwoordtijd). Vragen die niet behoren tot de directe bevoegdheid van het FAVV kregen een beknopt antwoord waarbij de consument werd doorverwezen naar de bevoegde instantie. Slechts heel uitzonderlijk slaagde men er niet in een antwoord te formuleren.

1.1.2.2. Klachten Figuur 1.2 Meldpunt : maandelijks aantal klachten In 2002 werden 338 klachten genoteerd. Ook hier viel er naar het jaareinde toe een stijgende tendens waar te nemen, hetgeen wijst op de toenemende bekendheid van het meldpunt bij de consument (fi guur 1.2). De meeste klachten situeerden zich in de categorieën hygiëne (68), vlees en vleesproducten (45), fabricage en bewaarmethoden (32), dranken (27), contaminanten (24) en voedselvergiftiging (22). De opvolging van klachten neemt per defi nitie meer tijd in beslag. In sommige gevallen werden perioden van 3-4 maanden genoteerd. Bovendien blijkt dat voor 41 % van de in 2002 gemelde klachten het dossier niet afgesloten werd. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen gevolg aan gegeven werd, maar wel dat het meldpunt niet op de hoogte werd gebracht over de uitkomst ervan. Het is wel zo dat in 2002 de procedure voor de behandeling van klachten door het meldpunt en door de diensten nog niet volledig op punt stond. 1.1.3. Andere communicatie-initiatieven 1.1.3.1. Deelname aan beurzen Het FAVV was van 11 tot en met 17 februari 2002 aanwezig op het landbouwsalon Agribex 2002. Een stand van 150 m² bevond zich midden in de centrale hall. De bezoekers konden er diverse brochures bekomen en kregen er uitleg over de werking van het FAVV. Een zelfklevende koelkastthermometer met opdruk werd eveneens uitgedeeld met als doel meer naambekendheid te geven aan het meldpunt en de consument te wijzen op zijn gedeelde verantwoordelijkheid in de voedselveiligheid. Horizontale activiteiten januari 3 8 14 27 10 13 36 35 32 51 73 36 februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december TOTAAL : 338 15

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv