Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

30 1.6.3.5. Patuline De

30 1.6.3.5. Patuline De aanwezigheid van patuline werd in 25 appelsapmonsters en 10 monsters voor babyvoeding gecontroleerd. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld. 1.6.3.6. Fumonisines Voor fumonisines werden 33 maïsproducten gecontroleerd. Ook hier werden geen overschrijdingen vastgesteld. 1.6.3.7. Ochratoxine A 1.6.4. Zware metalen 432 49 32 61 20 5 65 17 Er werden 210 analyses uitgevoerd op de aanwezigheid van ochratoxine A. Voor dierenvoeders werden 35 analyses uitgevoerd ; 68 analyses werden uitgevoerd op dieren waarvan 10 voor aquacultuur, waarbij het visvlees bemonsterd werd, en 58 op monsters van zoogdieren, waar het ochratoxine A gehalte van een niermonster bepaald werd. Verder werden ook koffi e, wijn, druivensap granen en mout gecontroleerd. In geen enkel van de monsters werden afwijkende waarden voor ochratoxine A teruggevonden. In het CONSUM monitoringprogramma worden ook controles uitgevoerd op de aanwezigheid van zware metalen in de voedselketen. De controles worden vooral uitgevoerd op lood, cadmium, arseen en kwik. Bij de zware metalen wordt men zoals bij de mycotoxines dikwijls geconfronteerd met de afwezigheid van offi ciële normen voor verschillende matrices. 1.6.4.1. Cadmium TOTAAL : 684 Dierenvoeders Zuivel en zuivelproducten Slachthuizen Granen en graanproducten Fruit en groenten Voedingssupplementen Babyvoeding Zeevisserij Figuur 1.5 : Cadmiumanalyses

Figuur 1.6 : Loodanalyses Er werd geen enkele overschrijding vastgesteld tijdens het monitoringprogramma maar er werd wel melding gemaakt van een te hoog cadmiumgehalte in zinksulfaat-monohydraat. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zinksulfaat-monohydraat afkomstig was uit China en via Nederland in België terecht kwam. Uit de enquête is gebleken dat de mengvoederfabrikant waar het zinksulfaat bemonsterd werd niets van de gecontamineerde partij verwerkt had maar de partij volledig verkocht had aan een handelaar. De handelaar had op zijn beurt de volledige partij doorverkocht aan een meststoff enbedrijf waardoor dus niks van het gecontamineerde zinksulfaat-monohydraat in de dierenvoeding, noch in de voedselketen terecht kwam. De partij werd toch onder defi nitief beslag gelegd. 1.6.4.2. Lood 434 49 39 46 25 20 5 65 17 Noch bij de dierenvoeders, noch bij de consumptieproducten werden loodoverschrijdingen vastgesteld. Er werd 1 keer een overschrijding vastgesteld in eendenvlees en er werden 4 meldingen gemaakt van hoge loodwaarden in vlees van wild (2 in everzwijn, 1 in hert en 1 in reebok). Voor wild zijn er geen normen voorhanden maar de teruggevonden waarden werden toch als hoog beschouwd. In alle 4 de gevallen was het hoge loodgehalte hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid in het vlees van loden hagelbolletjes die gebruikt werden tijdens de jacht. Er werd eveneens 1 overschrijding vastgesteld voor zeevisserijproducten. Horizontale activiteiten TOTAAL : 700 Dierenvoeders Zuivel en zuivelproducten Slachthuizen Granen en graanproducten Fruit en groenten Voedingssupplementen Babyvoeding Dranken Zeevisserij 31

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv