Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

32 31 21 49 Figuur 1.8 :

32 31 21 49 Figuur 1.8 : Kwikanalyses 5 1.6.4.3. Arseen Er werden geen overschrijdingen vastgesteld 1.6.4.4. Kwik TOTAAL : 106 Er werden 6 overschrijdingen vastgesteld voor zeevisserijproducten. 1.6.5. Verwerkte dierlijke eiwitten y 19 45 5 49 TOTAAL : 118 Dierenvoeders Zuivel en zuivelproducten Voedingssupplementen Zeevisserij Figuur 1.7 : Arseenanalyses Dierenvoeders Zuivel en zuivelproducten Voedingssupplementen Zeevisserij In het kader van de controles die worden uitgevoerd voor de bescherming tegen BSE worden sinds 1 januari 2001 voeders bestemd voor consumptiedieren gecontroleerd op de aanwezigheid van verwerkte dierlijke eiwitten. Er werden 448 analyses geregistreerd in de CONSUM Gegevensbank waarvan 1 voeder positief bevonden werd.

1.6.6. Nitraat In een monster dat genomen werd van een pluimveevoeder bestemd voor Gabon werd 0,43% verwerkte dierlijke eiwitten aangetroff en. Onderzoek wees uit dat de contaminatie veroorzaakt werd door onvoldoende spoelen van de installatie na het vermalen van dierenmeel. In de maïs, die na het spoelen van de installatie met lijnzaad, vermalen werd, kwamen nog sporen van dierlijke eiwitten terecht. Deze maïs werd gebruikt voor de aanmaak van het bewuste voeder. Het schip met de container gecontamineerd pluimveevoeder werd teruggeroepen, de volledige partij voeder werd vernietigd. Tot slot werd ook melding gemaakt van de aanwezigheid van verwerkte dierlijke eiwitten in een ingevoerd voeder. De tegenanalyse kon het initiële resultaat echter niet bevestigen. Om de aanwezigheid van nitraat in verse groenten na te gaan werden er 120 monsters genomen. Ook 19 monsters van babyvoeding werden getest op de aanwezigheid van nitraat. Er werden geen overschrijdingen gemeld. 1.6.7. Andere contaminanten In 2002 werden een aantal meldingen geregistreerd voor contaminanten waarvoor de monitoringgegevens niet in de CONSUM gegevensbank zijn opgenomen, met name sulfonamiden, nicarbazine, pesticideresiduen, nitrofen en MPA. Er werden 4 overschrijdingen gemeld voor sulfonamiden : 3 meldingen hadden betrekking op de aanwezigheid van sulfadiazine in niet-gemedicineerd voeder. Eén contaminatie werd veroorzaakt door versleping. In het tweede voeder waren sulfonamiden aanwezig omdat de retourstromen, bekomen na het toevoegen van medicijnen met behulp van het molentje, tijdens het inblazen van de voeders in de silo’s opnieuw gebruikt werden, waarbij dus nog restanten van het medicijn in de retourstromen aanwezig waren. Voor het derde voedermonster lag een combinatie van beide vorige oorzaken (gebruik retourstroom én versleping) aan de basis van de contaminatie. De vierde melding had betrekking op eieren waarbij niet achterhaald kon worden wanneer de vervuiling had plaatsgevonden. Er werden 3 meldingen gemaakt van de aanwezigheid van nicarbazine in eieren. Vermoedelijk kwam de nicarbazine in de eieren terecht omdat de kippen gevoederd werden met nicarbazine-houdende voeders. In alledrie de gevallen werden nochtans niet-gemedicineerde voeders gebruikt maar onderzoek wees uit dat er in de voeders toch nicarbazine aanwezig was. Vermoedelijk trad er versleping op bij het laden van de voederwagens, omdat zowel voor als na de leveringen van de bewuste voeders gemedicineerde voeders verhandeld werden. Er werden ook 5 meldingen gemaakt van de aanwezigheid van pesticideresiduen : chloormequat in biologische babyvoeding, dichloorvos in gerst, fosmet in perziken, nitrofen in Duits graan en chloorprofam in bewaaraardappelen. Tot slot was er één melding van de aanwezigheid van MPA in grondstoff en en dierenvoeders. Horizontale activiteiten 33

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV