Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

34 1.6.8. Evaluatie

34 1.6.8. Evaluatie CONSUM programma Voor de contaminanten die in de CONSUM Gegevensbank geregistreerd worden (PCB’s, dioxines, zware metalen, mycotoxines, verwerkte dierlijke eiwitten, nitraat) werden 22 overschrijdingen vastgesteld via het CONSUM monitoringprogramma en waren er via andere kanalen (RASFF, autocontrole, ...) 12 meldingen van overschrijding. De meeste overschrijdingen in het kader van het CONSUM programma worden in absolute én relatieve aantallen nog steeds vastgesteld voor dioxines (zie tabel 1.4). Tabel 1.4 : Overschrijdingen vastgesteld in het kader van CONSUM Contaminant Aantal analyses Overschrijdingen Absoluut Relatief (%) PCB 11821 4 0,03 Dioxines 998 10 1,00 Zware metalen 1435 5 0,35 Mycotoxines 1193 2 0,18 Verwerkte dierlijke eiwitten 448 1 0,22 Opmerkelijk is dat het CONSUM programma oorspronkelijk werd opgestart als gevolg van de ernstige PCB-besmettingen die men in 1999 tijdens de dioxinecrisis gekend heeft. Nu wordt relatief gezien het laagste aantal overschrijdingen genoteerd voor PCB’s. Dit betekent dat de controle van de voorbije jaren wel degelijk zijn vruchten begint af te werpen. Er is ook een verbetering waar te nemen in het al dan niet achterhalen van de oorzaken van de waargenomen contaminaties : voor 45,5% van de overschrijdingen vastgesteld via het CONSUM programma en voor 50% van de overschrijdingen die via een andere weg gemeld werden, kon min of meer een oorzaak achterhaald worden. Nochtans blijft het vooral voor dioxines en PCB’s heel moeilijk om een oorzaak vast te stellen : slechts voor 7 van de 22 vastgestelde of gemelde overschrijdingen voor PCB’s en dioxines (31,8%) werd de oorzaak teruggevonden waarbij de contaminatie dan nog in 5 van de 7 gevallen te wijten was aan een milieucontaminatie. Voor mycotoxines werd voor de 4 overschrijdingen de oorzaak achterhaald en lag deze oorzaak meestal in het gebruik of vervoederen van een gecontamineerde grondstof, wat heel normaal is gezien mycotoxines geproduceerd worden door schimmels die zich van nature ontwikkelen wanneer een product niet in de juiste omstandigheden bewaard wordt.

Referenties : (1) Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreff ende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (2) Koninklijk besluit van 1 februari 2001 tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (3) Koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Horizontale activiteiten 35

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv