Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

40 2.2.1.1. Erkenningen,

40 2.2.1.1. Erkenningen, registraties en toelatingen In 2002 waren er 237 mengvoederfabrikanten erkend. Het ging daarbij meer bepaald om 198 bedrijven die mengvoeders fabriceren voor de verkoop en 39 zelfmengers. Van de 250 geregistreerde mengvoederbedrijven waren er 154 geregistreerd om mengvoeders te fabriceren voor de verkoop en 96 waren geregistreerd als zelfmenger. Van de 70 voormengselfabrikanten waren er 65 erkend en 5 geregistreerd. 11 bedrijven waren erkend en 1 geregistreerd als fabrikant van toevoegingsmiddelen. Eén bedrijf kan bijvoorbeeld wel zowel als mengvoederfabrikant en als voormengselfabrikant erkend zijn. Er waren in 2002 42 bedrijven erkend als tussenhandelaar voor toevoegingsmiddelen, 35 bedrijven waren geregistreerd als tussenhandelaar voor voormengsels. 1.571 bedrijven beschikten over een toelating als handelaar van mengvoeders. Daarnaast waren er nog 65 bedrijven die kritische voedermiddelen in het verkeer brengen en daartoe over een toelating als operator beschikken. Tussenhandelaars voeren zelf geen enkele productieactiviteit uit. Tabel 2.2 : Erkenningen, registraties en toelatingen - situatie op 31 december 2002 Bedrijven Totaal aantal bedrijven Fabrikanten van : Erkenning Registratie Toelating Totaal (1) Toevoegingsmiddelen 11 1 12 Voormengsels 65 5 70 Mengvoeders 237 250 487 (2) Tussenhandelaars in : Kritische grondstoff en en additieven 65 65 Toevoegingsmiddelen 42 42 Voormengsels 35 35 Mengvoeders 1.571 1.571 (1) Sommige inrichtingen kunnen erkend en/of geregistreerd zijn voor verschillende activiteiten. (2) De voederfabrikanten die voor eigen gebruik fabriceren inbegrepen. Het hernieuwen van erkenningen, registraties en toelatingen waarmee men de voorgaande jaren begonnen was, werd verdergezet. In deze context werden in 2002 80 dossiers afgewerkt. De erkende,

geregistreerde en toegelaten fi rma’s worden geregeld opgevolgd teneinde na te gaan of de reglementaire vereisten worden uitgevoerd, meer bepaald met betrekking tot het bijhouden van de registers voor productretraceerbaarheid. In 2002 werden zo’n 1.500 controles in die zin uitgevoerd. 2.2.1.2. Documenten en verpakkingen Er werden bijna 3.050 controles op de documenten uitgevoerd. Het nazicht van de specifi eke vermeldingen betreff ende de genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO) en betreff ende de beschermende maatregelen tegen boviene spongiforme encefalopathie (BSE of gekkekoeienziekte) vertegenwoordigt een belangrijk deel van deze controles. In 2002 bracht 11 % van de controles op de documenten een niet-conformiteit van de documenten aan het licht en deze maakten het voorwerp uit van verwittigingen of een gerechtelijke vervolging. 2.2.1.3. Samenstelling van de producten In totaal werden 13.263 monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen (o.a. inzake ongewenste stoff en) werden nageleefd. De monsters die in het kader van CONSUM genomen werden, werden ook gebruikt om andere dan PCB- en dioxine-analyses op uit te voeren. Bij iets minder dan één op 15 monsters (6 %), beantwoordde de samenstelling hetzij niet aan de gegeven garanties, hetzij niet aan de vigerende normen en was het product dus niet conform de wettelijke voorschriften. Tabel 2.3 geeft een verdeling weer van de niet-conformiteiten volgens de aard van het monster. Tabel 2.3 : Aantal monsternemingen en niet-conformiteiten in functie van het soort monster Aard monster Totaal aantal monsternemingen Aantal niet-conformiteiten Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten % niet-conformiteiten Grondstoff en 876 98 11,2 % Fabrikanten 366 35 9,6 % Mengvoeders Runderen Schapen Varkens Pluimvee Konijnen Paarden Andere 3.944 170 5.496 1.368 152 464 427 219 13 271 119 14 16 22 5,6 % 7,7 % 4,9 % 8,7 % 9,2 % 3,5 % 5,2 % Totaal 13.263 807 6,1 % 41

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv