Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

46 2.2.3. Schriftelijke

46 2.2.3. Schriftelijke aanmaningen en gerechtelijke vervolgen In totaal werden 104 processen verbaal opgesteld, hoofdzakelijk met betrekking tot afwijkingen van opgegeven gehaltes (77%) of het niet respecteren van vooropgestelde normen. Eveneens werden 1261 schriftelijke aanmaningen gericht aan fi rma’s, hoofdzakelijk voor het niet naleven van gehaltes en vooropgestelde normen in voedermiddelen (47%). De gebreken vastgesteld tijdens controles op de minimaal vereiste uitbatingsvoorwaarden voor de vernieuwing van de toelatingsvergunning, de uitbatingsvergunning of de registratieprocedure van een bedrijf waren verantwoordelijk voor 31% van de schriftelijke aanmaningen. Niet-reglementaire vermeldingen op het etiket of foutieve vermeldingen op de verpakking of niet-reglementaire publiciteit waren verantwoordelijk voor 10% van de aanmaningen. 2.3. Dierengezondheid Tabel 2.6 geeft een overzicht van de controles die bij operatoren werden uitgevoerd in het kader van de dierengezondheid. Ter gelegenheid van één controle van een operator kunnen uiteraard meerdere gereglementeerde onderwerpen gecontroleerd worden. De voornaamste redenen tot controle zijn identifi catie en registratie, residu’s en hormonen, erkenningen, dierengezondheid, invoer en uitvoer intracommunautair en uit derde landen, vervoer en bewegingen van dieren en dierenwelzijn. Tabel 2.6 : Overzicht van de controles in het kader van dierengezondheid Totaal aantal controles in 2002 Runderen Varkens Pluimvee Schapen, geiten hertachtigen Beslag / Bedrijf 13.371 9.335 1.320 1.109 Handelaar 2.246 164 159 128 Vervoerder 1.205 311 51 288 Slachthuis 1.652 236 46 28 Verzamelplaats 450 16 3 37 Erkende dierenarts 25 12 0 2 Dierentuin 1 3 1 6 Andere 313 110 17 60 Totaal 19.263 10.187 1.597 1.658

Naast de controles in tabel 2.6 werden er ook controles uitgevoerd op gezelschapsdieren (1.420) en op exotische dieren (292). Deze controles situeerden zich vooral op het niveau van de handelaars en de kwekers. 2.3.1. Identifi catie- en registratiecontroles Tabel 2.7 : I&R-controles Aantal geregistreerde beslagen 2.3.1.1. Rundvee In 2002 waren in België 48.238 beslagen geregistreerd waaronder 16.399 melkveebedrijven. Hierop bevonden zich in het totaal 2.844.636 runderen. Bij elke inspectie van een rundveebedrijf gebeurt er in toepassing van de wettelijke voorschriften (4) steeds een identifi catie- en registratiecontrole (I&R-controle). Deze controle kan op twee manieren worden uitgevoerd : • onder de vorm van een fysische controle waarbij daadwerkelijk een dier ter plaatse gecontroleerd wordt ; • onder de vorm van een administratieve controle waarbij de gereglementeerde documenten worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit ten gevolge van abnormaliteiten vastgesteld in het Sanitel-systeem. Ter gelegenheid van een (fysische) controle van één of meerdere dieren worden ook het bedrijfsregister en de paspoorten van andere dieren gecontroleerd. Aantal uitgevoerde controles Op beslagen Op runderen 7.693 479.149 Administratieve controles Tabel 2.7 geeft aan dat er in 2002 op 7.693 beslagen 479.149 runderen aan een I&R-controle onderworpen werden. De selectie van de te controleren bedrijven gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waardoor de I&R-controles in een aantal categorieën kunnen worden onderverdeeld : • er zijn de gerichte I&R-controles naar aanleiding van vaststellingen van abnormaliteiten bij de permanent uitgevoerde I&R-controles op locaties zoals slachthuizen en veemarkten ; • er zijn de I&R-controles die gebeuren in het kader van epidemiologisch onderzoek via een ‘tracing on’ en ‘tracing back’ systeem na het klinisch of serologisch vaststellen van bepaalde aandoeningen ; Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten Fysische controles 48.238 382.356 96.793 47

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv