Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

54 Tabel 2.10 :

54 Tabel 2.10 : Resultaten van de onderzoeken op BSE bij runderen Doelgroep Aantal stalen Positief Negatief Vilbeluik 36.386 16 36.370 Noodslachtingen 1.445 0 1.445 Verdenking bij rund met klinische symtomen bij anti-mortem keuring + rund gestorven tijdens het transport naar het slachthuis 98 0 98 Slachthuizen : gezonde slachtrunderen 408.934 17 408.917 Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing BSE-haard Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt 3.277 0 3.277 279 5 274 Totaal 450.419 38 450.381

2.3.3.1.1.2. OSE bij schapen en geiten Tabel 2.11 : Resultaten van de onderzoeken op scrapie bij schapen en geiten Doelgroep Aantal stalen Positief Leeftijdsgrens Vilbeluik 702 schapen 78 geiten Zoals voorzien in de nieuwe Europese wetgeving (8) heeft het FAVV sedert 1 april 2002 bijkomende maatregelen uitgevaardigd om Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën (Scrapie) op te sporen bij schapen en geiten. Op jaarbasis moeten verplicht 950 Scrapie-tests uitgevoerd worden : • in slachthuizen, door steekproeven op de ongeveer 3.750 schapen of geiten die ouder zijn dan 18 maanden en geslacht worden voor humane consumptie ; • in het vilbeluik, op alle gestorven schapen of geiten ouder dan 18 maanden (450 tests). Via de bewaking met deze snelle tests wordt na ieder offi cieel vastgesteld geval van Scrapie, op de bedrijven van herkomst waar het aangetast schaap of de aangetaste geit geboren is of verbleven heeft, overgegaan tot de afslachting van het ganse beslag. Bij eradicatie van een bedrijf met een aangetast schaap wordt vastgesteld dat vaak meerdere dieren aangetast zijn door Scrapie. In 2002 werd de besmetting in 5 schapenbeslagen vastgesteld. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 2 schapen > 18 maand Noodslachtingen 0 0 0 Verdenking bij dieren met klinische symtomen bij levende keuring + dieren gestorven tijdens het transport naar het slachthuis Slachthuizen : gezonde slachtschapen en geiten Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing scrapie-haard Klinische verdenking op bedrijf of veemarkt Totaal 61 schapen 10 geiten 2.131 schapen 64 geiten 0 Minimum 12 maand 1 schaap > 18 maand 428 schapen 20 schapen > 12 maand 13 schapen 1 geit 3.335 schapen 153 geiten 2 schapen Minimum 12 maand 25 schapen / 55

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv