Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

56 2.3.3.1.2.

56 2.3.3.1.2. Runderbrucellose Het onderzoek op runderbrucellose (10) berust hoofdzakelijk op de systematische screening van individueel genomen bloedstalen bij zoogkoeien ouder dan 2 jaar of op mengmonsters van melkstalen bij melkvee. Eveneens wordt onderzoek op brucellose verricht bij verwerpingen (bloedstaal en/of stuk nageboorte), bij aankooponderzoeken en bij gerichte screenings op contactbedrijven met een geïnfecteerd bedrijf. Het uitzuiveringsbeleid berust op het afslachten van alle geïnfecteerde dieren of alle dieren van een besmet bedrijf waarbij, na schatting, een schadevergoeding uitbetaald wordt ter vervanging van de afgeslachte runderen. In 2002 werd geen enkele haard van runderbrucellose vastgesteld. De laatste infectiehaard dateert van 27 maart 2000. Tabel 2.12 : Onderzoeken voor runderbrucellose Aantal onderzoeken Aantal gecontroleerde beslagen Ringtest op melk 159.912 15.156 Serologisch onderzoek 887.596 33.340 Onderzoek verwerpingen 3.648 2.3.3.1.3. Rundertuberculose De bestrijding van rundertuberculose (11) berust hoofdzakelijk op de tuberculinatie bij aankooponderzoek (450.000 gecontroleerde runderen), op systematisch post-mortem onderzoek uitgevoerd door dierenarts-keurders van het FAVV (950.000 gecontroleerde runderen), op onderzoek na autopsie van kadavers in de laboratoria voor diergeneeskundige diagnose en op het uitvoeren van supplementaire intradermo-tuberculinaties bij dieren afkomstig uit beslagen die mogelijk besmet zijn. Bij het minste vermoeden van letsels die op tuberculose kunnen wijzen, wordt een weefselstaal doorgestuurd naar een erkend laboratorium of naar het Coda voor verdere analyse. In het bedrijf van herkomst wordt ook verplicht om een algemene tuberculinatie uit te voeren bij alle runderen van het beslag. Tevens wordt een epidemiologisch onderzoek ingesteld. In 2002 werd rundertuberculose vastgesteld op 10 rundveebeslagen. In 7 bedrijven werd bevel gegeven alle dieren af te slachten. Eind 2002 stonden nog 6 haarden onder toezicht. De incidentie en prevalentie voor 2002 bedragen respectievelijk 0,021 % en 0,013 %. 2.3.3.1.4. Enzoötische runderleucose. De opsporing van runderleucose (12) berust op bloedonderzoek bij aankoop, onderzoek van verdachte letsels bij keuring en autopsie, onderzoek van mengmelkstalen met behulp van een Elisa-test, of jaarlijks onderzoek van sera van één derde van de rundveebeslagen die niet via melkonderzoek gecontroleerd worden.

Ons land is offi cieel leucose-vrij verklaard sinds 1 juli 1999 (13). In 2002 werd opnieuw geen enkele haard vastgesteld. 2.3.3.2. Varkens 2.3.3.2.1. Ziekte van Aujeszky In het Aujeszky-bestrijdingsprogramma wordt op een varkensbedrijf gestart met een toegangstest. Hierbij worden een aantal bloedstalen genomen volgens het aantal varkens op het bedrijf aanwezig. Deze stalen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van antistoff en tegenover het wild Aujeszkyvirus en geven een indicatie over de viruscirculatie op een varkensbedrijf. Bij negatief en dus gunstig resultaat kan een aannemingstest uitgevoerd worden. Hierbij worden alle varkens op het bedrijf onderzocht. Bij negatief en dus gunstig resultaat van deze aannemingstest wordt het varkensbedrijf het A3-statuut toegekend (Aujeszky-vrij met vaccinatie). Een A4-statuut (Aujeszky-vrij zonder vaccinatie) kan enkel toegekend worden aan bedrijven waar de vaccinatie niet moet uitgevoerd worden (derogatie door het FAVV). Om een A3- of A4- statuut te behouden, moeten 3 maal per jaar een beperkt aantal stalen willekeurig genomen worden om onderzocht te worden op antistoff en (opvolgingstesten). Op probleembedrijven worden in opdracht van het FAVV evaluatie- en controletesten uitgevoerd. Het doel van het Aujeszky-bestrijdingsprogramma voor 2002 was dat alle beslagen met fokvarkens en 60% van de beslagen met uitsluitend vleesvarkens het A3- of A4-statuut zouden verwerven (14). De bestrijding van de ziekte van Aujeszky is in 2002 bijzonder succesvol verlopen. Vooral in de provincies met voorheen de hoogste prevalentie werd de grootste vooruitgang geboekt. Dankzij een goede medewerking van de sector had op 31 december 2002 reeds 84% van de varkensbeslagen het Aujeszkyvrij statuut verworven. Hierbij verkreeg 98% van de bedrijven met fokvarkens en 88% van de bedrijven met vleesvarkens het A3- of A4-statuut. Inmiddels werd het Belgisch bestrijdingsprogramma voor de ziekte van Aujeszky goedgekeurd (15). Vanaf 1 januari 2002 heeft België over gans het grondgebied de artikel 9-status voor de ziekte van Aujeszky (16). Dit betekent dat varkens kunnen verhandeld worden naar landen of regio’s binnen de EU die eveneens verder gevorderd zijn in de Aujeszkybestrijding. Daarenboven kunnen bijkomende garanties gevraagd worden bij import of binnenkomend handelsverkeer van varkens. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 57

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv