Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

58 Tabel 2.13 :

58 Tabel 2.13 : Serologische onderzoeken Aujeszky Toegangstest (verwerven A2-statuut) Aannemingstest (verwerven A3- of A4- statuut) Ingevolge de gunstige resultaten van het bestrijdingsprogramma werden minder testen uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. 2.3.3.2.2. Klassieke Varkenspest Objectief 2002 343.000 Aantal onderzoeken Aujeszky serologie 2002 41.208 165.328 Opvolgingstest (behoud A3- of A4- statuut) 445.000 371.179 Evaluatietest (probleembedrijven) 18.000 6.732 Controletest (opdracht FAVV) - 15.435 Totaal 806.000 599.882 Naar aanleiding van het voorkomen van Klassieke Varkenspest bij everzwijnen in Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg werd in België preventief een buff erzone ingesteld langs de grens met bovenvermelde landen alsook met Frankrijk. Na het terugvinden van 1 viruspositief everzwijn, geschoten tijdens de jacht langs de grens met Duitsland, werd de buff erzone langs deze grens ingedeeld in een besmettingsgebied, een bewakingszone en een observatiezone. Er vond een intensieve serologische en virologische screening bij everzwijnen en gedomesticeerde varkens plaats ter controle van de beschermingsmaatregelen en om de besmetting van de varkensstapel met Klassieke Varkenspest in voorkomend geval zeer snel te kunnen detecteren. Het onderzoek op wilde everzwijnen gebeurde zowel op dieren afkomstig van in als van buiten het toezichtsgebied en het beschermingsgebied. Verdere onderzoeken werden uitgevoerd bij import uit Duitsland van gebruiks- en fokvarkens op week 3 en week 5 na aankomst, bij KI-beren in KI- en selectiecentra en bij export van Belgische fokvarkens naar EU-landen of naar derde landen. Alle onderzoeken bij gedomesticeerde varkens waren negatief en dus gunstig. Bij everzwijnen werd bij 1 dier virus aangetoond en bij 24 dieren antistoff en. Alle positieve everzwijnen werden geschoten in het risicogebied langs de grens met Duitsland en het Groot Hertogdom Luxemburg.

Tabel 2.14 : Aantal en motieven van de onderzoeken inzake Klassieke Varkenspest Motief onderzoek Varken Everzwijn Aankoop 1.985 0 Hercontrole 52 0 Diagnose 580 4 Export 1.336 0 Import 6.521 0 KI-centrum 3.908 0 Prijskamp 259 0 Screening 3.509 739 Toezichtsgebied 1.901 1.182 Veiling 753 0 Verdenking 375 0 Totaal 21.179 1.925 2.3.3.2.3. Salmonella Sinds 1 september 2002 loopt het begeleidingsprogramma “Salmonella Varkens”. In het kader van dit project werden op 24 bedrijven monsters genomen, 847 bloedstalen en 205 faecesstalen. De faecesstalen werden gepoold onderzocht. Hierbij werden 27 stalen positief bevonden op Salmonella. Van een aantal gepoolde faecesstalen werd de typering uitgevoerd. Zoals tabel 2.15 aantoont bleek daaruit dat Salmonella Typhimurium het meest frequent voorkwam (56 % van de gevallen). Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 59

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
2010 - Favv