Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

60 Tabel 2.15 :

60 Tabel 2.15 : Salmonellatypering in het kader van het begeleidingsprogramma “Salmonella Varkens” Bedrijven waar een besmetting wordt vastgesteld kunnen zich laten begeleiden om de aanwezigheid van Salmonella terug te dringen. Dit begeleidingsplan is in volle ontwikkeling en deelname is nog vrijwillig. In de nabije toekomst zal een verplichte Salmonellabestrijding opgestart worden op basis van nieuwe Europese regelgeving. 2.3.3.3. Pluimvee Salmonellatypering Aantal Salmonella Typhimurium 15 Salmonella Derby 2 Salmonella Livingstone 2 Salmonella Brandenburg 2 Salmonella Agona 2 Salmonella London 1 Salmonella Havana 1 Salmonella Infantis 1 Salmonella Mokola 1 2.3.3.3.1. Gezondheidskwalifi catie Totaal 27 Ieder bedrijf met ten minste 200 stuks pluimvee moet voldoen aan de voorwaarden voor gezondheidskwalifi catie (17) . Dit betekent ondermeer de aanwezigheid en het gebruik van een hygiënesluis, het bijhouden van een bedrijfsregister en het uitvoeren van een degelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand. De inspectiediensten voeren hierop talrijke controles uit, waarbij alle pluimveebedrijven in 2002 minstens eenmaal gecontroleerd werden.

2.3.3.3.2. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee Op alle pluimveebedrijven met meer dan 5000 stuks pluimvee is de uitgangscontrole op Salmonella verplicht (18). Het betreft een bacteriologisch onderzoek dat ten vroegste 14 dagen voor de voorziene slachtdatum moet uitgevoerd worden. De bacteriologische onderzoeken op Salmonella worden uitgevoerd in een 6-tal laboratoria. Het resultaat van dit onderzoek moet de dieren vergezellen naar het slachthuis en wordt gecontroleerd door de dierenarts van het FAVV. Indien het resultaat van een onderzoek positief is, moet er overgegaan worden tot het logistiek slachten van de aangevoerde toom slachtpluimvee. Dit betekent dat de besmette toom als laatste in de keten geslacht wordt om kruisbesmettingen met andere tomen zoveel mogelijk te vermijden. 2.3.3.3.3.Controles in legbedrijven Op legbedrijven werden 202 monsters van eieren genomen voor onderzoek op residuen van antibacteriële middelen, met inbegrip van sulfonamiden en quinolones (6). Al de onderzochte stalen waren negatief voor penicillines, tetracyclines, aminoglucosides, chloramphenicol, colistine alsook voor neomycine. Er waren evenwel 3 stalen bij die lage concentraties aan sulfonamiden bevatten. De stalen werden doorgestuurd naar een ander labo voor fysicochemische bevestiging en positief bevonden. De oorzaak van de contaminatie bleek te liggen bij het voeder van de legkippen, wat op zijn beurt gecontamineerd geraakt was via versleping. Van de 160 stalen onderzocht op residu van anticoccidia, waren er 156 negatief, 1 positief voor nicarbazine en 3 positief voor halofuginone. In alle gevallen werd een bewarend beslag gelegd op de eieren bij de betrokken producenten. Ondertussen werden de eieren opnieuw bemonsterd en geanalyseerd. In het geval van de halofuginone waren de resultaten van de heranalyses gunstig en werd het beslag opgeheven. In het geval van de nicarbazine waren de resultaten van de heranalyse positief. Diverse bijkomende heranalyses waren ook positief. De eieren van dit legbedrijf werden vernietigd tot wanneer de resultaten van de herbemonstering negatief en dus gunstig waren. 2.3.4. Dierenwelzijn en CITES 2.3.4.1. Dierenwelzijn De sanitaire ploegen voeren tijdens hun controles op de bedrijven eveneens controles op het dierenwelzijn uit. Specifi eke normen voor dierenwelzijn op landbouwbedrijven zijn er voor mestkalveren, varkens en legkippen. Daarenboven worden er ook gerichte controles uitgevoerd. Gerichte controles op dierenwelzijn gebeuren veelal ten gevolge van een klacht. Het totale aantal bedrijven dat in 2002 door de sanitaire ploegen met betrekking tot dierenwelzijn werd gecontroleerd staat weergegeven in tabel 2.16. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 61

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv